Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 774 din 26 februarie 2019privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 martie 2019Data intrării în vigoare 14-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Bălţaţi - sectoarele cadastrale nr. 15, 16, 17, 22, 23, 26, 28, 34;
  b) unitatea administrativ-teritorială Dobrovăţ - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 12, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32;c) unitatea administrativ-teritorială Mogoşeşti-Siret - sectoarele cadastrale nr. 1, 7, 15;d) unitatea administrativ-teritorială Moşna - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;e) unitatea administrativ-teritorială Plugari - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 13, 22, 28, 29, 32;f) unitatea administrativ-teritorială Sireţel - sectoarele cadastrale nr. 2, 8, 10, 21, 22, 37, 38.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 26 februarie 2019.Nr. 774.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  -----