Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 3 din 24 noiembrie 2018pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 14 martie 2019Data intrării în vigoare 14-03-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Normele de avizare ale metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.
  Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 24 noiembrie 2018.Nr. 3.ANEXĂ Deschideți NORME DE AVIZAREale metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică