Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 172 din 12 martie 2019privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 14 martie 2019Data intrării în vigoare 14-03-2019

  Având în vedere: – Cererea Societăţii Conpet - S.A. Ploieşti nr. R.N. 148/28 din 28.01.2019, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale cu nr. 1.181 din 29.01.2019; – Nota de fundamentare a tarifului de transport şi anexa privind structura costurilor cuprinse în tariful de transport pentru Rafinăria Petromidia cu nr. S/4 din 28.01.2019, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale cu nr. S/4/158 din 5.02.2019;– 
  Referatul de analiză privind actualizarea tarifelor de transport pentru Rafinăria Petromidia, înregistrat la Direcţia generală inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi operaţiunilor petroliere cu nr. 400.125 din 20.02.2019;
  – Referatul de aprobare a actualizării tarifelor de transport pentru Rafinăria Petromidia, înregistrat la Direcţia generală inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi operaţiunilor petroliere cu nr. 400.142 din 22.02.2019,
  în baza:– art. XIV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Conpet“ - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare;– art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:Anexa nr. 5SITUAŢIA
  tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului din import la Rafinăria Petromidia
  Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luniTariful*) - lei/tonă -
  • Până la 120.000 tone14,00
  • Peste 120.000 tone12,00
  *) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.
  Articolul II
  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 12 martie 2019.Nr. 172.----