Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 329/262/2019pentru suspendarea unor reglementări ale anexei nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 329 din 13 martie 2019
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 262 din 11 martie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019Data intrării în vigoare 13-03-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. SP 3.463 din 13.03.2019 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DRC174/MSSM749 din 11.03.2019 al Direcţiei generale relaţii contractuale şi Direcţiei generale medic-şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul 1Aplicarea prevederilor ultimei teze de la art. 14 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, se suspendă până la data de 19 martie 2019.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  ----