Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 13 din 6 martie 2019referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE în scopurile legate de ETIAS şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.240, Regulamentului (CE) nr. 767/2008, Regulamentului (UE) 2017/2.226 şi Regulamentului (UE) 2018/1.861 - COM (2019) 4 final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 13 martie 2019Data intrării în vigoare 13-03-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/70 din 28.02.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre:Articolul 1Senatul României:1.
  consideră că prezenta propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului - COM 4 (2019) final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
  2. notează că:a) acordarea de către unitatea centrală a ETIAS a drepturilor de acces la datele de identitate din sistemele de informaţii ale UE (EES, VIS, SIS, ECRIS-TCN) intră în sfera responsabilităţilor atribuite unităţii centrale a ETIAS în temeiul art. 7, 22 şi 75 din Regulamentul privind ETIAS. Acordarea drepturilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE în vederea prelucrării manuale a cererilor de către unităţile naţionale ale ETIAS intră în sfera responsabilităţilor atribuite unităţilor naţionale ale ETIAS în temeiul art. 8 şi al cap. IV din Regulamentul privind ETIAS. Includerea, în prezenta propunere, a semnalărilor privind un control prin interviu este coerentă cu dispoziţiile privind sprijinirea obiectivelor SIS prevăzute la art. 23 din Regulamentul privind ETIAS;b) pentru Croaţia, Cipru, Bulgaria şi România, în măsura în care modifică Regulamentul de instituire a ETIAS, prezenta propunere se întemeiază pe condiţiile de intrare descrise la art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/399, care urmau să fie aplicate de statele membre respective la aderarea la Uniunea Europeană. În măsura în care prezenta propunere urmăreşte să modifice regulamentele de instituire a VIS, SIS şi EES, aplicarea integrală de către cele patru state membre în cauză depinde de decizia unanimă a Consiliului privind ridicarea controalelor la frontierele interne cu acestea;3. certifică validitatea formei juridice alese, aceea de regulament.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 6 martie 2019.Nr. 13.-----