Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 12 din 6 martie 2019referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 şi a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] - COM 3 (2019) final
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 13 martie 2019Data intrării în vigoare 13-03-2019

  În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/69 din 28.02.2019,Senatul adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Senatul României:1.
  consideră că prezenta propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului - COM 3 (2019) final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
  2. notează că, în ceea ce priveşte SIS (cooperarea poliţienească), prezenta propunere de regulament constituie un act care se întemeiază pe acquis-ul Schengen sau care este conex acestuia, în sensul art. 4 alin. (2) din Actul de aderare din 2005. Prezenta propunere de regulament trebuie coroborată cu Decizia 2010/365/UE a Consiliului din 29 iunie 2010, prin care au devenit aplicabile în Bulgaria şi în România dispoziţiile acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informaţii Schengen. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, toate limitările tehnice impuse României şi Bulgariei referitoare la accesul la informaţiile SIS au fost eliminate;3. certifică validitatea formei juridice alese, aceea de regulament.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 6 martie 2019.Nr. 12.-----