Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 150 din 11 martie 2019privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant"
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 12 martie 2019Data intrării în vigoare 12-03-2019

  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5) şi ale art. 9^2 alin. (5) şi ale art. 26 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977, nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe conferă titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - „Luptător cu Rol Determinant“ persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Bucureşti, 11 martie 2019.Nr. 150.ANEXĂ
  Nr. crt.Serie certificatNr. certificatNumePrenume
  1LRM-JOOO43JIANUMARIN
  2LRM-POO310PĂUNCONSTANTIN
  3LRM-BOO236BIZĂUVASILE
  4LRM-SOOO80SECARĂCRISTIAN
  5LRM-COO574COPACIVERGILUS-PETRUŞ
  -----