Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 149 din 11 martie 2019privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 12 martie 2019Data intrării în vigoare 12-03-2019

  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia importantă pusă în slujba promovării culturii, limbii şi spiritualităţii româneşti în Republica Serbia, contribuind, pe această cale, la afirmarea identităţii etnice a românilor din acest stat,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F „Promovarea culturii“, Revistei de Literatură, Artă şi Cultură Transfrontalieră „Lumina“ din Panciova.Articolul 2Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii“, Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus“ din Uzdin.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Bucureşti, 11 martie 2019.Nr. 149.-----