Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 120 din 27 februarie 2019privind modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 12 martie 2019Data intrării în vigoare 12-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Române - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, conform anexei nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă înscrierea unui imobil aflat în administrarea Academiei Române - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Academia Română, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Preşedintele Academiei Române,
  Ioan-Aurel Pop
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 120.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Academiei Române -Institutul de Arheologie Vasile Pârvan pentru care se modifică datele de identificare şi valoarea de inventar
  1. Ordonatorul principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)4192472ACADEMIA ROMÂNĂ
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terţiar de credite4266804INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PÂRVAN
  4. Regii autonome şi companii/Societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat 
  Nr. M.F.Cod de clasificaţieDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăTip bun
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
  1047188.29.08Clădire administrativăClădire: suprafaţa construită = 524 mp; suprafaţa utilă = 746,79 mp; suprafaţa desfăşurată = 1.048,00 mp; regim de înălţime = S + P + 1E; CF = 228650 - C1imobileŢara: România; Judeţ: municipiul Bucureşti, sector 1, str. Henri Coandă nr. 111940936.100Testamentul doamnei Elena Colonel P. Macca din 06.12.1896; Hotărârea Guvernului nr. 116/1990; Hotărârea Guvernului nr. 503/1998 Proces-verbal 1.526 din 13.06.1940În administrareImobil
  1047278.29.08Clădire administrativăClădire: suprafaţa construită = 293 mp; suprafaţa utilă = 459,30 mp; suprafaţa desfăşurată = 586,00 mp; regim de înălţime = P + 1E; CF = 228650 - C2imobileŢara: România; Judeţ: municipiul Bucureşti, sector 1, str. Henri Coandă nr. 111940147.400Testamentul doamnei Elena Colonel P. Macca din 06.12.1896; Hotărârea Guvernului nr. 116/1990; Hotărârea Guvernului nr. 503/1998 Proces-verbal 1.526 din 13.06.1940În administrareImobil
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului pentru care se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului aflate în administrarea Academiei Române - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan
  Nr. M.F.P.Cod de clasificaţieDenumireDate de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Administrator: denumire/CUISituaţia juridică
  Descrierea tehnicăVecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
  M.F.P. va atribui număr în inventarul domeniului public.8.29.08TerenTeren în suprafaţă totală de 1.978 mp, aferent clădirilor având nr. MFP 104718 şi 104727; înscris în cartea funciară a localităţii Bucureşti, sector 1, cu nr. 228.650ImobileŢara: România; municipiul Bucureşti, sector 1, str. Henri Coandă nr. 11194014.267.500Academia Română - CUI: 4192472 Institutul de Arheologie Vasile Pârvan CUI: 4266804Testamentul doamnei Elena Colonel P. Macca din 06.12.1896; Hotărârea Guvernului nr. 116/1990; Hotărârea Guvernului nr. 503/1998; Proces-verbal nr. 1.526 din 13.06.1940În administrare
  -----