Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2/H din 7 martie 2019privind interpretarea noţiunii "partid politic care are membri în Parlamentul European"
EMITENT
 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 11 martie 2019Data intrării în vigoare 11-03-2019

  PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019Având în vedere prevederile art. 20 alin. (6), art. 24 alin. (4) şi (6), art. 26 alin. (3) şi (4), art. 29 alin. (12), art. 30 alin. (1) şi art. 38 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, care stabilesc un tratament juridic distinct al partidelor politice care au membri în Parlamentul European faţă de cele care nu au membri în Parlamentul European,luând în considerare faptul că prin partid politic care are membri în Parlamentul European se înţelege acel partid politic care are cel puţin un membru în Parlamentul European,observând faptul că, în exercitarea mandatului, membrilor din România în Parlamentul European nu le este interzisă schimbarea apartenenţei politice,văzând că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din acelaşi act normativ, perioada electorală reprezintă un cadru temporal unitar, în cadrul căruia se desfăşoară o serie de activităţi şi operaţiuni electorale succesive, caracterizate prin previzibilitate şi predictibilitate,constatând faptul că, în cazul în care pentru determinarea înţelesului sintagmei „partid politic care are membri în Parlamentul European“ nu se utilizează un moment de referinţă, aceeaşi noţiune ar putea desemna realităţi diferite pe durata perioadei electorale, ceea ce ar fi contrar previzibilităţii şi predictibilităţii legii,ţinând cont de prevederile ultimei teze a art. 24 alin. (4) din aceeaşi lege, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă comunică preşedintelui Biroului Electoral Central, de îndată ce a fost ales, lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European, atribuţie care a fost îndeplinită prin Adresa înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 1/C/BEC/PE/2019/02.03.2019,
  având în vedere faptul că, potrivit aceluiaşi act normativ, competenţa de a comunica lista partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European aparţine exclusiv Autorităţii Electorale Permanente, momentul acestei comunicări fiind indicat în mod explicit şi expres în cuprinsul textului anterior invocat,în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,Biroul Electoral Central hotărăşte:Articolul 1Prin partid politic care are membri în Parlamentul European se înţelege acel partid politic care are cel puţin un membru în Parlamentul European la data comunicării de către Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit art. 24 alin. (4) ultima teză din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, a listei partidelor politice şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în Parlamentul European.Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Biroului Electoral Central,
  Carmen Georgeta Negrilă
  Bucureşti, 7 martie 2019.Nr. 2/H.
  ----