Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.092 din 8 februarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 11 martie 2019Data intrării în vigoare 11-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) pct. 25, precum şi ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 8 februarie 2019.Nr. 2.092.ANEXĂ(anexă la Ordinul nr. 2.526/2014)CUANTUMUL remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac partedin patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC)
  Articolul 1(1) Valoarea remuneraţiilor se calculează în echivalent lei, la cursul anunţat de Banca Naţională a României pentru ziua emiterii facturii aferente contractului.(2) Remuneraţiile pentru utilizarea prin distribuire pe suport digital, inclusiv pe suport ataşat unei publicaţii, sunt următoarele:a) filme de lungmetraj artistic .................................................. 350 euro + TVA/titlu;b) filme de lungmetraj documentar .................................................. 200 euro + TVA/titlu;c) filme de lungmetraj de animaţie .................................................. 100 euro + TVA/titlu;d) filme de scurtmetraj artistic sau documentar .................................................. 35 euro + TVA/titlu;e) filme de scurtmetraj de animaţie, jurnale sau cinecronici .................................................. 5 euro + TVA/minut;
  f) remuneraţiile prevăzute la lit. a)-e) sunt stabilite pentru o perioadă de 12 luni, fiind posibilă suplimentarea acestei perioade, calculul remuneraţiei urmând a se face proporţional cu perioada solicitată suplimentar.
  (3) Remuneraţiile pentru utilizarea prin difuzare TV, prin cablu şi satelit sunt următoarele:a) filme de lungmetraj artistic .................................................. 350 euro + TVA/titlu;b) filme de lungmetraj documentar .................................................. 200 euro + TVA/titlu;c) filme de lungmetraj de animaţie .................................................. 100 euro + TVA/titlu;d) filme de scurtmetraj artistic sau documentar .................................................. 35 euro + TVA/titlu;e)
  filme de scurtmetraj de animaţie, jurnale sau cinecronici .................................................. 2 euro + TVA/minut;
  f) remuneraţiile prevăzute la lit. a)-e) sunt stabilite pentru o difuzare şi o reluare, în cazul suplimentării numărului de difuzări şi reluări, urmând a se face un calcul proporţional.
  (4) Remuneraţiile pentru utilizarea prin internet, în regim de serviciu media audiovizual la cerere, sunt următoarele:a) filme de lungmetraj artistic .................................................. 400 euro + TVA/titlu;b) filme de lungmetraj documentar .................................................. 200 euro + TVA/titlu;c) filme de lungmetraj de animaţie .................................................. 100 euro + TVA/titlu;d) filme de scurtmetraj artistic sau documentar .................................................. 50 euro + TVA/titlu;
  e) filme de scurtmetraj de animaţie, jurnale sau cinecronici .................................................. 5 euro + TVA/minut.
  (5) În cazul remuneraţiilor stabilite pe minut, acesta se consideră indivizibil.
  Articolul 2Pentru televiziunile cu arie de acoperire locală şi pentru posturile cu difuzare doar pe internet, remuneraţia datorată se reduce cu 50%.Articolul 3Televiziunile care îşi difuzează programele şi pe internet, cu excepţia programelor video la cerere (VoD), vor datora doar remuneraţia pentru utilizare TV.
  Articolul 4Remuneraţiile pentru proiecţia cinematografică a filmelor pe peliculă de 35 mm sunt următoarele:a) filme de lungmetraj artistic, documentar sau animaţie .................................................. 300 euro + TVA/titlu;b) filme de scurtmetraj artistic, documentar sau animaţie .................................................. 100 euro + TVA/titlu.Articolul 5(1) Remuneraţia pentru proiecţia cinematografică digitală pentru filme de lungmetraj artistic, documentar sau animaţie este de 35 euro + TVA/titlu.
  (2) Remuneraţiile pentru proiecţia cinematografică digitală pentru filme de scurtmetraj artistic, documentar sau animaţie sunt următoarele:a) pentru film cu durata mai mică de 5 minute .................................................. 2 euro + TVA/titlu;b) pentru film cu durata între 6 şi 20 de minute .................................................. 6 euro + TVA/titlu;c) pentru film cu durata între 21 şi 40 de minute .................................................. 15 euro + TVA/titlu;d) pentru film cu durata între 41 şi 60 de minute .................................................. 20 euro + TVA/titlu.
  Articolul 6(1) Remuneraţiile pentru proiecţia cinematografică sunt stabilite pentru o perioadă, indivizibilă, de 30 de zile calendaristice.(2) În cazul remuneraţiilor prevăzute la art. 5, minutul este considerat indivizibil.Articolul 7(1) Remuneraţia pentru proiecţia cinematografică digitală a filmelor de lungmetraj artistice, documentare sau de animaţie în cadrul festivalurilor realizate cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei este de 20 euro + TVA/titlu.(2) Remuneraţiile pentru proiecţia cinematografică digitală a filmelor de scurtmetraj artistice, documentare sau de animaţie în cadrul festivalurilor realizate cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei sunt următoarele:a) pentru film cu durata mai mică de 5 minute .................................................. 1 euro + TVA/titlu;b) pentru film cu durata între 6 şi 20 de minute .................................................. 3 euro + TVA/titlu;
  c) pentru film cu durata între 21 şi 40 de minute .................................................. 8 euro + TVA/titlu;d) pentru film cu durata între 41 şi 60 de minute .................................................. 10 euro + TVA/titlu.
  (3) Remuneraţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt stabilite pentru o perioadă indivizibilă de 30 de zile calendaristice.(4) În cazul remuneraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), minutul este considerat indivizibil.
  Articolul 8Pentru filmele utilizate ocazional de către autorităţile publice centrale sau locale, organizaţiile neguvernamentale, unităţile de învăţământ sau instituţiile publice de cultură în cadrul proiectelor/evenimentelor culturale care îşi propun proiecţia unor filme româneşti din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea CNC, se poate acorda cesiune neexclusivă cu titlu gratuit, pentru o singură proiecţie prin decizie a directorului general al CNC, în următoarele condiţii:a) specificarea locului şi a datei exacte în care va avea loc proiecţia;b) manifestarea să fie una cultural-artistică şi fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic, pentru beneficiarul cesiunii;c) inserarea menţiunii „Manifestare realizată cu sprijinul CNC“ pe toate materialele publicitare şi pe programul evenimentului, organizatorilor revenindu-le obligaţia de a transmite către CNC câte un exemplar din fiecare material de acest tip.Articolul 9(1) Remuneraţiile pentru utilizarea de secvenţe din filmele româneşti aflate în patrimoniul naţional al cinematografiei, din administrarea CNC sunt următoarele:a) pentru includerea de secvenţe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie într-o operă audiovizuală nouă .................. 200 euro + TVA/minut;b)
  pentru includerea de secvenţe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie în emisiuni informative, reportaje sau emisiuni de televiziune ........................ 60 euro + TVA/minut;
  c) pentru includerea de secvenţe din filme realizate până în anul 1935 într-o operă audiovizuală nouă, în emisiuni informative, reportaje sau emisiuni de televiziune .........................700 euro + TVA/minut.
  (2) În cazul remuneraţiilor prevăzute la alin. (1), minutul este considerat indivizibil.
  Articolul 10(1) Pentru includerea de secvenţe din filme artistice, documentare, jurnale, cinecronici sau animaţie într-o nouă operă audiovizuală realizată exclusiv în cadrul proiectelor de cercetare sau învăţământ, realizate în parteneriat cu CNC, se poate acorda cesiune neexclusivă cu titlu gratuit.(2) Pentru utilizarea, cu titlu de exemplificare sau informare, de scurte extrase sau secvenţe cu durata de maximum un minut/film din filme româneşti din patrimoniul cinematografic naţional aflate în administrarea CNC, fără drept de includere a secvenţelor într-o nouă operă audiovizuală, se poate acorda cesiune neexclusivă cu titlu gratuit, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 11Obligaţiile legale stabilite potrivit Legii nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt în sarcina beneficiarului cesiunii, CNC fiind exonerat de orice răspundere materială faţă de autori sau faţă de organismele sau entităţile de gestiune colectivă.
  ----