Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 545 din 20 februarie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019

  Având în vedere Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 5.506 din 13 februarie 2019, prin care se solicită aprobarea prezentului ordin, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 25 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, al prevederilor art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar şi al prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul interimar al transporturilor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1.
  Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDINprivind aprobarea Normelor pentru acordarea certificatelor de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
  2. La capitolul I articolul 1, alineatele (1), (4), (5) şi (6) se abrogă.3. La capitolul I articolul 2 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.4. La capitolul I articolul 2, alineatul (2) se abrogă.5. La capitolul I, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Normele pentru acordarea certificatelor de siguranţă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  6. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:Capitolul II Acordarea şi valabilitatea certificatelor de siguranţă7. La capitolul II, secţiunea 1 „Acordarea şi valabilitatea licenţei de transport feroviar“ se abrogă.8. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:Capitolul IIIVerificări pe durata valabilităţii certificatelor de siguranţă, suspendarea/retragerea acestora
  9. La capitolul III, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18Pe durata valabilităţii certificatelor de siguranţă, ASFR va efectua acţiuni de supraveghere privind modul de respectare a reglementărilor specifice în vigoare şi verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării sau modificării certificatelor de siguranţă pe baza convenţiilor încheiate cu operatorii de transport feroviari şi a unui tarif aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.10. La capitolul III, articolul 18^1 se abrogă.11. La capitolul III articolul 19, alineatul (1) se abrogă.12. La capitolul IV secţiunea 1 articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21
  (1) Certificatele de siguranţă eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin în baza prevederilor legale în vigoare îşi păstrează valabilitatea până la data expirării vizei periodice sau a valabilităţii documentelor.
  13. La capitolul IV secţiunea 1 articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pentru continuarea serviciilor de transport feroviar, operatorii de transport feroviar cărora le expiră valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) vor depune solicitarea pentru obţinerea noilor documente la ASFR cu 6 luni înainte de data expirării.14. La capitolul IV secţiunea a 2-a, articolul 24 se abrogă.15. La capitolul IV secţiunea a 2-a, articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 25Activităţile specifice pentru acordarea, reînnoirea, modificarea şi încetarea suspendării certificatelor de siguranţă, pentru examinările în vederea acordării vizei periodice, pentru verificările efectuate la modificarea documentaţiei, precum şi pentru eliberarea de duplicate se efectuează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
  16. La capitolul IV secţiunea a 2-a articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26(1) Lista operatorilor de transport feroviar care au dreptul să efectueze servicii de transport feroviar pe căile ferate din România, tipul de serviciu efectuat de către aceştia, precum şi secţiile de circulaţie, staţiile de cale ferată, zonele de manevră feroviară şi liniile ferate industriale înscrise în certificatele de siguranţă partea B se publică pe pagina web a ASFR de pe site-ul Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi în Buletinul AFER.17. La capitolul IV secţiunea a 2-a articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2)
  Acordarea, reînnoirea, modificarea şi retragerea certificatelor de siguranţă se publică pe pagina web a ASFR de pe site-ul Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi în Buletinul AFER, iar suspendarea şi încetarea suspendării, numai pe pagina web a ASFR.
  18. La capitolul IV secţiunea a 2-a, articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27Suspendarea, încetarea suspendării şi/sau retragerea certificatelor de siguranţă se notifică administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare, precum şi Organismului de Licenţe Feroviare Român - OLFR şi Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER.19. La capitolul IV secţiunea a 2-a articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28(1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a certificatelor de siguranţă se depun la Autoritatea Feroviară Română - AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise şi se soluţionează de Consiliul de conducere al Autorităţii Feroviare Române - AFER în termen de 30 de zile.
  20. La capitolul IV secţiunea a 2-a, articolul 30 se abrogă.21. Anexa nr. 1 „Norme pentru acordarea licenţei de transport feroviar“ se abrogă.22. Anexa nr. 2 „Norme pentru acordarea certificatelor de siguranţă“ se redenumeşte ca anexă.
  Articolul IIAutoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER şi operatorii de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
  p. Ministrul interimar al transporturilor,
  Dragoş Virgil Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 februarie 2019.Nr. 545.------