Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 128 din 5 martie 2019privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 26263, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea unei construcţii din imobilul prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 128.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  262638.19.0145-123Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr. 41, judeţul VâlceaMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea CUI 26495102.395.707,19
  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilul (CUI)Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statuluiValoarea bunului care trece în domeniul privat al statului (lei)
  26263 (parţial)8.19.0145-123Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr. 41, judeţul VâlceaMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea
  CUI 2649510
  C2 45-123-04 Depozit C.L. Sc = 29,22 mp Sd = 58,44 mp C.F. nr. 5179916687,73
  -----