Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 127 din 5 martie 2019privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Tribunalului Buzău, în scop de edificare a sediului Judecătoriei Buzău, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 185 din 30.08.2018.
  Articolul 2Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 127.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Tribunalului Buzău

  Cod fiscal
  Ordonator principal de credite4265841Ministerul Justiţiei
  Ordonator secundar de credite17704779Curtea de Apel Ploieşti
  Ordonator terţiar de credite4646960Tribunalul Buzău

  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnicăAnul dobândiriiBaza legalăValoarea de inventar (lei)Persoana juridică care deţine imobilul în administrare/C.U.I.
  *)8.29.09Teren pentru construire sediu Judecătoria BuzăuMunicipiul Buzău, Bd. Gării nr. 8, judeţul BuzăuTeren suprafaţa = 4.000 mp C.F. nr. 68049 Nr. cadastral 680492018Hotărârea nr. 185 din 30.08.2018, emisă de Consiliul Judeţean Buzău1.178.822,40Tribunalul Buzău/
  C.U.I. 4646960
  *) Nr. M.F.P. se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  -----