Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 125 din 5 martie 2019privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Fundaţiei "Mareşal Alexandru Averescu" asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 869 şi 874 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu“ asupra imobilului 830 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinţa gratuită a Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile specializate din subordine şi Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu“, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 125.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului 830 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, pentru care se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu“
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/ Nr. cadastralValoarea de inventar (lei)Persoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosinţă gratuită CUI/Cod fiscalPersoana juridică care are bunul în administrare/CUI
  1069688.19.01Imobil 830Municipiul Buzău, Str. Independenţei nr. 24, judeţul BuzăuConstrucţii şi teren* C.F. nr. 59057 nr. cad. 69873.201.886,09Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu“ CIF - 18041038Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4183229
  *Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  -----