Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 40 din 6 martie 2019pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 11-03-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 13 iulie 2018, cu următoarea modificare:– La articolul 1 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) ordinul emis de şeful Cancelariei Prim-ministrului în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia de plată emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, respectiv decizia de validare emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor cu privire la hotărâri emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 6 martie 2019.Nr. 40.-----