Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 562 din 26 februarie 2019privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019

  Având în vedere:– Referatul Direcţiei transport feroviar din Ministerul Transporturilor nr. 2.524/215/AP din data de 22.01.2019;– Hotărârea Consiliului de administraţie al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A. nr. 2 din data de 22.01.2019,
  ţinând cont de prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă încheierea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, care se încheie în două exemplare originale.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Bucureşti, 26 februarie 2019.
  Nr. 562.ANEXĂ Deschideți CONTRACT DE SERVICII PUBLICEîncheiat cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.pentru anul 2019