Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019


  Având în vedere faptul că Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, la secţiunea „Şanse reale pentru tineri“, face referire la „Promovarea transformării internshipurilor în contracte de muncă permanente“, iar printre măsurile propuse se regăsesc şi programele de tip „Internship“ prin care participanţilor le este oferită oportunitatea de a dobândi experienţă, prin desfăşurarea unei activităţi într-un mediu organizat şi de a se familiariza cu metodele de lucru ale unei organizaţii-gazdă,ţinând cont de faptul că începând cu anul 2013, Secretariatul General al Guvernului a finanţat Programul oficial de internship al Guvernului României, care a debutat cu 25 de tineri care au parcurs acest program la nivelul structurilor din aparatul de lucru al Guvernului, fiind extins în următorii ani şi la nivelul ministerelor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale, în calitate de organizaţii-gazdă, ajungându-se astfel, după şase ediţii ale programului, la un total de 975 de tineri care fac parte din reţeaua de alumni a Programului oficial de internship al Guvernului României,având în vedere faptul că, pentru anul 2019, Programul oficial de internship al Guvernului României urmează a fi demarat în luna martie, iar textul actual al Legii nr. 176/2018 privind internshipul nu reglementează Programul oficial de internship al Guvernului României, se impune adoptarea unor măsuri, în regim de urgenţă, pentru reglementarea modalităţii de continuare a organizării acestui program de către Secretariatul General al Guvernului, atât la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cât şi la nivelul ministerelor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale,ţinând cont de faptul că în bugetul de venituri şi cheltuieli al Secretariatului General al Guvernului pentru anul 2019 este necesar a fi prevăzute fonduri pentru organizarea Programului oficial de internship al Guvernului României,având în vedere faptul că integrarea pe piaţa muncii depinde atât de pregătirea adecvată a celor interesaţi, cât şi de existenţa unor locuri de muncă corespunzătoare,în considerarea faptului că neadoptarea prezentei reglementări ar conduce la imposibilitatea pregătirii tinerilor pentru integrarea pe piaţa muncii în domeniile de activitate ale ministerelor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi, implicit, la nerealizarea Programului de guvernare 2017-2020,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLegea nr. 176/2018 privind internshipul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 19 iulie 2018, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) instituţie organizatoare - Secretariatul General al Guvernului, care organizează Programul oficial de internship al Guvernului României pentru ministerele şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;2. După articolul 8 se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:Capitolul II^1 Organizarea Programului oficial de internship al Guvernului RomânieiArticolul 8^1(1) Programul oficial de internship al Guvernului României este organizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituţie organizatoare pentru ministerele şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, care au calitatea de organizaţie-gazdă; pentru internii care prestează activitatea în cadrul structurilor aparatului de lucru al Guvernului, Secretariatul General al Guvernului are şi calitatea de organizaţie-gazdă.
  (2) Finanţarea Programului oficial de internship al Guvernului României, inclusiv indemnizaţia cuvenită internului, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului aprobat anual cu această destinaţie.
  Articolul 8^2(1) Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituţie organizatoare, poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 50% din numărul total al salariaţilor aparatului de lucru al Guvernului.(2) În cadrul Programului oficial de internship al Guvernului României organizat de Secretariatul General al Guvernului ca instituţie organizatoare pot presta activitate în mod simultan, în cadrul aceleiaşi organizaţii-gazdă, un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor organizaţiei-gazdă respective.(3) Secretariatul General al Guvernului eliberează internului certificatul de internship pentru participarea la Programul oficial de internship al Guvernului României.Articolul 8^3
  Obligaţiile prevăzute la art. 3, 12, art. 16 lit. b) şi f), art. 17, 18 şi art. 19 alin. (1) pentru organizaţia-gazdă vor fi îndeplinite de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituţie organizatoare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 13.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!