Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 366 din 6 martie 2019privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 7 martie 2019Data intrării în vigoare 07-03-2019Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare,şeful Departamentului pentru eficienţă energetică emite următoarea decizie:Articolul 1Se aprobă macheta pentru declaraţia de consum total anual de energie pentru operatori economici cu consum anual mai mic de 1000 tep, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă machetele pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică pentru operatori economici cu consum anual mai mare de 1000 tep, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.Articolul 3Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta decizie.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.Articolul 4Machetele prevăzute la art. 1 şi 2 se transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în format tipărit pe hârtie şi se încarcă pe platforma software Sistemul informatic integrat al ANRE (MIS).
  Articolul 5Decizia şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 860/2017 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 4 iulie 2017, se abrogă. Articolul 6Departamentul pentru eficienţă energetică - Direcţia generală eficienţă energetică, surse regenerabile, cogenerare şi energie termică - Direcţia autorizare, cooperare şi monitorizare eficienţă energetică duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.Articolul 7Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Şeful Departamentului pentru eficienţă energetică,
  Zoltan Nagy-Bege
  Bucureşti, 6 martie 2019.Nr. 366.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  -----