Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 130 din 12 februarie 2019pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2019, Cererii de finanţare - 2019 şi Documentarului aferent acordării de finanţări nerambursabile - 2019
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 7 martie 2019Data intrării în vigoare 07-03-2019

  În temeiul:– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare; – 
  Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul pentru românii de pretutindeni emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se aprobă Ghidul beneficiarului - 2019, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă Cererea de finanţare - 2019, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă Documentarul aferent acordării de finanţări nerambursabile - 2019, prevăzut în anexa nr. 3.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 70/2018 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 16 februarie 2018, se abrogă.Articolul 5Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Natalia-Elena Intotero
  Bucureşti, 12 februarie 2019.Nr. 130.ANEXE nr. 1-3 Deschideți ANEXEprivind Ghidul beneficiarului - 2019, a Cererii de finanţare - 2019 şi Documentaruluiaferent acordării de finanţări nerambursabile - 2019