Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 118 din 27 februarie 2019privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 7 martie 2019Data intrării în vigoare 07-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  2. Se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi a adresei unor bunuri mobile din domeniul public al statului, ca urmare a transferurilor între hergheliile - D.C.E.A.C. - din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.3. Se aprobă modificarea caracteristicilor tehnice şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 3. Trecerea în domeniul privat al statului se face ca urmare a clasării bunurilor, în condiţiile legii.4. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului, a bunurilor mobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 4.5. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor mobile, ca urmare a dispariţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr . 5.
  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul IIIMinisterul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 118.Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi se dau în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
  Nr. crt.Administratorul bunurilorCodul de clasificare Denumirea (rasa)Denumirea bunului/danga; microcipAdresaAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridicăTipul bunului (mobil/imobil)Elementele-cadru de descriere tehnică
  Baza legală
  administrare/ concesiuneAnul naşteriiSexulDangale/MicrocipLocaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
  0123456789101112
  1314
  1Ministerul Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 15901208.23.07LipiţanIncitato IV-26 (I 4/26 HB) 642019820443683Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2011
  iapă mamă(I4/26 HB) 642019820443683H. Beclean
  28.23.11SemigreuFalia (S 3/HB) 642019820326168Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520159.700Legea nr. 389/2005în administraremobil2011iapă mamă(S 3/HB) 642019820326168H. Beclean
  38.23.11SemigreuGalus (NU 18/HB) 642019820601266Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(NU 18/HB) 642019820601266H. Beclean
  48.23.11SemigreuGarou (S 5/HB) 642019820601577Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(S 5/HB) 642019820601577H. Beclean
  58.23.11SemigreuGaspar (P 10/HB) 642019820600921Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş,
  Str. Bistriţei nr. 45
  20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(P 10/HB) 642019820600921H. Beclean
  68.23.11SemigreuGarda (NU 20/HB) 642019820600680Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520159.700
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă (NU 20/HB) 642019820600680H. Beclean
  78.23.11SemigreuGaza (OC 1/HB) 642019820600971Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520159.700Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012iapă mamă(OC 1/HB) 642019820600971H. Beclean
  88.23.11SemigreuGazela (S 7/HB) 642019820600322Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică
  (S 7/HB) 642019820600322H. Beclean

  98.23.07LipiţanMaestoso XLVII-49 (M 47/49 HB) 642019820606233Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(M 47/49 HB) 642019820606233
  H. Beclean
  108.23.07LipiţanIncitato IV-28 (I 4/28 F) 642019820599539Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(I 4/28 F) 642019820599539H. Beclean
  118.23.07
  LipiţanTulipan XXII-3 (T 22/3 F) 642019820607499Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică (T 22/3 F) 642019820607499H. Beclean
  128.23.07LipiţanNeapolitano XXXI-40 (N 31/40 F) 642019820606031Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45
  201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică (N 31/40 F) 642019820606031H. Beclean
  138.23.07LipiţanIncitato IV-30 (I 4/30F) 642019820601704Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(I 4/30F) 642019820601704H. Beclean
  148.23.07LipiţanMaestoso XLVII-43 (M 47/43 HB) 642019820279788Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2011armăsar montă publică(M 47/43 HB) 642019820279788H. Beclean
  158.23.07LipiţanMaestoso XLVII-47 (M 47/47 HB) 6420198206006240Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(M 47/47 HB) 6420198206006240
  H. Beclean
  168.23.10Pur Sânge EnglezOstia (54 C/Va) 642019820048993Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(54 C/Va) 642019820048993H. Cislău
  178.23.10
  Pur Sânge EnglezDivya (52 C/Tz) 642019820111588Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(52 C/Tz) 642019820111588H. Cislău
  188.23.10Pur Sânge EnglezDragalina (53 C/Tz) 642019820089074Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2
  20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(53 C/Tz) 642019820089074H. Cislău
  198.23.05GidranGidran XLIII-57 (G 43/57 C) 642019820012013Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012
  iapă mamă(G 43/57 C) 642019820012013H. Cislău
  208.23.05GidranGidran XLVII-12 (G 47/12 C) 642019820005981Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(G 47/12 C) 642019820005981H. Cislău

  0
  1234567891011121314
  218.23.05GidranGidran XLIII-55 (G 43/55 C) 642019820008197Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 22015
  9.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă (G 43/55 C) 642019820008197H. Cislău
  228.23.05GidranGidran XLII-48 (G 42/48 C) 642019820023591Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(G 42/48 C) 642019820023591H. Cislău
  238.23.10Pur Sânge EnglezLanzo (6 C/Mu) 642019820050052Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(6 C/Mu) 642019820050052H. Cislău
  24
  8.23.10Pur Sânge EnglezMelva (28 C/Va) 642019820088829Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(28 C/Va) 642019820088829H. Cislău
  258.23.07LipiţanTulipan XXIII-4 (T 23/4 F) 642019820391157Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 19182015
  10.800Legea nr. 389/2005în administraremobil2011armăsar montă publică(T 23/4 F) 642019820391157H. Sâmbăta de Jos
  268.23.07LipiţanNeapolitano XXXII-36 (N 32/36 F) 642019820623187Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.800Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012armăsar montă publică(N 32/36 F) 642019820623187H. Sâmbăta de Jos
  278.23.07LipiţanMaestoso L-13 (M 50/13 F) 642019820629022Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(M 50/13 F) 642019820629022H. Sâmbăta de Jos
  288.23.07LipiţanPluto XXI-14 (P 12/14 F) 642019820624058Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(P 12/14 F) 642019820624058H. Sâmbăta de Jos
  298.23.07LipiţanTulipan XXIII-6 (T 23/6 F) 642019820622554Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918
  20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(T 23/6 F) 642019820622554H. Sâmbăta de Jos
  308.23.07LipiţanSiglavy Capriola XXII-44 (SC 22/44 F) 642019820584071Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.300Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012iapă mamă (SC 22/44 F) 642019820584071H. Sâmbăta de Jos
  318.23.07LipiţanNeapolitano XXXII-38 (N 32/38 F) 642019820588497Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(N 32/38 F) 642019820588497H. Sâmbăta de Jos

  328.23.07LipiţanPluto XXI-15 (P 21/15 F) 642019820584211Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.800Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(P 21/15 F) 642019820584211H. Sâmbăta de Jos
  338.23.07LipiţanSiglavy Capriola XXII-46 (SC 22/46 F) 642019820602694Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(SC 22/46 F) 642019820602694H. Sâmbăta de Jos
  348.23.07LipiţanFavory XXXVI-12 (F 36/12 F) 642019820591758Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.000
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(F 36/12 F) 642019820591758H. Sâmbăta de Jos
  358.23.07LipiţanTulipan XIII-7 (T 23/7 F) 642019820590761Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2012armăsar montă publică(T 23/7 F) 642019820590761H. Sâmbăta de Jos
  368.23.07LipiţanNeapolitano XXXII-40 (N 32/40 F) 642019820391359Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.800Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(N 32/40 F) 642019820391359H. Sâmbăta de Jos
  37
  8.23.07LipiţanMaestoso L – 14 (M 50/14 F) 642019820390920Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică (M 50/14 F) 642019820390920H. Sâmbăta de Jos
  388.23.07LipiţanNeapolitano XXXII-41 (N 32/41 F) 642019820390386Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918
  201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(N 32/41 F) 642019820390386H. Sâmbăta de Jos
  398.23.07LipiţanMaestoso L - 16 (M 50/16 F) 642019820482162Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.000Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2012armăsar montă publică(M 50/16 F) 642019820482162H. Sâmbăta de Jos
  408.23.07LipiţanFavory XXXVII -11 (F 37/11 F) 642019820591862Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(F 37/11 F) 642019820591862
  H. Sâmbăta de Jos
  418.23.11SemigreuSeverin (Ag 28/R) 642019820122614Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Ag 28/R) 642019820122614H. Ruşeţu
  428.23.11SemigreuEldorado (Sg 22/R) 642019820006447
  Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Sg 22/R) 642019820006447H. Ruşeţu
  438.23.11SemigreuAvocat (Ep 48/R) 642019820612552Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Ep 48/R) 642019820612552H. Ruşeţu
  448.23.11SemigreuOmida (Ep 42/R) 642019820010000Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Ep 42/R) 642019820010000
  H. Ruşeţu

  01234567891011121314
  458.23.11
  SemigreuLituania (Ag 24/R) 642019820085985Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Ag 24/R) 642019820085985H. Ruşeţu
  468.23.11SemigreuLibroza (Ag 25/R) 642019820011135Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Ag 25/R) 642019820011135H. Ruşeţu
  478.23.11SemigreuIldiko (I 53/R) 642019820123164Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012
  iapă mamă (I 53/R) 642019820123164H. Ruşeţu
  488.23.11SemigreuAgroma (Ep 44/R) 642019820001559Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Ep 44/R) 642019820001559H. Ruşeţu
  498.23.11
  SemigreuIndiana (Ep 47/R) 642019820088231Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Ep 47/R) 642019820088231H. Ruşeţu
  508.23.11SemigreuFaleza (Us 44/R) 642019820000876Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Us 44/R) 642019820000876H. Ruşeţu
  518.23.11SemigreuFobia (Us 45/R) 64201982002269Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012
  iapă mamă(Us 45/R) 64201982002269H. Ruşeţu
  528.23.11SemigreuElementa (I 57/R) 642019820606408Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(I 57/R) 642019820606408H. Ruşeţu
  538.23.04Furioso North StarFurioso LXX-13 (F 70/13 HB) 642019820018311Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(F 70/13 HB) 642019820018311H. Ruşeţu
  548.23.04Furioso North StarFurioso LXX-16 (F 70/16 HB) 642019820021464Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu
  201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(F 70/16 HB) 642019820021464H. Ruşeţu
  558.23.04Furioso North StarNorth Star XLIII-73 (Z 43/73 HB) 642019820003640Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.000Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012armăsar montă publică(Z 43/73 HB) 642019820003640H. Ruşeţu
  568.23.04Furioso North StarFurioso LXVIII-24 (F 68/24 HB) 642019820010935Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(F 68/24 HB) 642019820010935
  H. Ruşeţu
  578.23.04Furioso North StarFurioso LXX-21 (F 70/21 R) 642019820000915Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(F 70/21 R) 642019820000915H. Ruşeţu
  588.23.04Furioso North Star
  North Star XLIV-8 (Z 44/8 S) 642019820626672Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2011armăsar montă publică(Z 44/8 S) 642019820626672H. Ruşeţu
  598.23.04Furioso North StarFurioso LXVIII-21 (F 68/21 S) 6422019820627019Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu2015
  10.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2011armăsar montă publică(F 68/21 S) 6422019820627019H. Ruşeţu
  608.23.04Furioso North StarFurioso LXIX-9 (F 69/9 HB) 642019820023367Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.300Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012iapă mamă(F 69/9 HB) 642019820023367H. Ruşeţu
  618.23.04Furioso North StarFurioso LXX-14 (F 70/14 HB) 642019820005335Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(F 70/14 HB) 642019820005335
  H. Ruşeţu

  628.23.04Furioso North StarNorth Star XLIV-11 (Z 44/11 HB) 642019820010052Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Z 44/11 HB) 642019820010052H. Ruşeţu
  638.23.04Furioso North StarNorth Star XLIV-12 (Z 44/12 R) 642019820011207Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Z 44/12 R) 642019820011207H. Ruşeţu
  648.23.04Furioso North StarNorth Star XLIV-14 (Z 44/14 R) 642019820012751Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201510.300
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Z 44/14 R) 642019820012751H. Ruşeţu
  658.23.03Cal de SportBrilianta (Bz/4 J) 642019820204945Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2011
  iapă mamă(Bz/4 J) 642019820204945H. Jegălia
  668.23.03Cal de SportCarmen (Gi/49 J) 642019820190539Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Gi/49 J) 642019820190539H. Jegălia
  678.23.03
  Cal de SportCozia (Ho/1 J) 642019820188090Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Ho/1 J) 642019820188090H. Jegălia
  688.23.03Cal de SportCraita (Cn/1 J) 642019820197170Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.300
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Cn/1 J) 642019820197170H. Jegălia
  698.23.03Cal de SportCiuta (Cn/2 J) 642019820202571Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012
  iapă mamă(Cn/2 J) 642019820202571H. Jegălia
  708.23.03Cal de SportCinteza (Jv/41 J) 642019820204604Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Jv/41 J) 642019820204604H. Jegălia
  718.23.03
  Cal de SportCristina (Cn/4 J) 642019820205427Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Cn/4 J) 642019820205427H. Jegălia
  728.23.03Cal de SportCernica (Cn/5 J) 642019820195738Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20159.400
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Cn/5 J) 642019820195738H. Jegălia
  738.23.03Cal de SportCandia (Cn/6 J) 642019820198837Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Cn/6 J) 642019820198837H. Jegălia
  748.23.03Cal de SportCristian (Cn/3 J) 642019820205822Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Cn/3 J) 642019820205822H. Jegălia
  758.23.03
  Cal de SportCadîn (Jv/44 J) 642019820196718Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Jv/44 J) 642019820196718H. Jegălia
  768.23.11SemigreuLarion (Ip/14 J) 642019820191566Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20159.400
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Ip/14 J) 642019820191566H. Jegălia
  778.23.11SemigreuInocentiu (Ip/16 J ) 642019820190836Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012
  armăsar montă publică(Ip/16 J ) 642019820190836H. Jegălia
  788.23.11SemigreuLily (Ip/17 J) 642019820194771Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2011iapă mamă(Ip/17 J) 642019820194771H. Jegălia

  01234567891011121314
  798.23.09Pur Sânge ArabNedjari XIII-19/Ulema (19 M/Nj 13) 642019820558275
  Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(19 M/Nj 13) 642019820558275H. Mangalia
  808.23.09Pur Sânge ArabGazal XIX-23/Uthifa (23 M/G 19) 642019820560433Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220159.400Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2012iapă mamă(23 M/G 19) 642019820560433H. Mangalia
  818.23.09Pur Sânge ArabHadban XXXVIII -27/Ukhtaar (27 M/H 38) 642019820585734Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică
  (27 M/H 38) 642019820585734H. Mangalia
  828.23.09Pur Sânge ArabGazal XIX-24/Ulthooma (24 M/G 19) 642019820555169Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă( 24 M/G 19) 642019820555169H. Mangalia
  838.23.09Pur Sânge ArabGazal XIX-25/Umilaha (25 M/G 19) 642019820577769Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(25 M/G 19) 642019820577769H. Mangalia
  848.23.09Pur Sânge ArabEl Iman I-33/Ulzubra (33 M/El 1) 642019820585149Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52
  20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(33 M/El 1) 642019820585149H. Mangalia
  858.23.09Pur Sânge ArabHadban XXXVIII-29/Ursa (29 M/H 38) 642019820578717Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220159.400Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2012iapă mamă(29 M/H 38) 642019820578717H. Mangalia
  868.23.09Pur Sânge ArabMersuch XXVI-19/Uwaya (19 M/M 26) 642019820585105Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă
  (19 M/M 26) 642019820585105H. Mangalia
  878.23.09Pur Sânge ArabHadban XXXVIII-28/Ufatima (28 M/H 38) 642019820578560Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(28 M/H 38) 642019820578560H. Mangalia
  888.23.12
  Shagya ArabGazal XVIII-20 (G 18/20 R) 642019820376845Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(G 18/20 R) 642019820376845H. Rădăuţi
  898.23.12Shagya ArabHadban XXXVII-29 (H 37/29 R) 642019820325253Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114
  20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă( H 37/29 R) 642019820325253H. Rădăuţi
  908.23.12Shagya ArabKoheilan XL-21 (K40/21 R) 642019820324934Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420159.400Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012iapă mamă(K 40/21 R) 642019820324934H. Rădăuţi
  918.23.12Shagya ArabKoheilan XL-22(K 40/22 R) 642019820326122Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă( K 40/22 R) 642019820326122
  H. Rădăuţi
  928.23.12Shagya ArabKoheilan XLII-26 (K 42/26 R) 642019820438748Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(K 42/26 R) 642019820438748H. Rădăuţi
  938.23.12Shagya ArabShagya LXII-66 (Sh 62/66 R) 642109820376158Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Sh 62/66 R) 642109820376158H. Rădăuţi
  948.23.12Shagya ArabDahoman XXXIX-101 (D 39/101 R) 642019820441833Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201510.000Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2012armăsar montă publică(D 39/101 R) 642019820441833H. Rădăuţi

  958.23.12Shagya ArabEl Sbaa XV-37 (ES 15/37 R) 642019820438858Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201510.000Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012armăsar montă publică(ES 15/37 R) 642019820438858H. Rădăuţi
  968.23.12Shagya ArabEl Sbaa XV-38 (ES 15/38 R) 642019820326048Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică
  (ES 15/38 R) 642019820326048H. Rădăuţi
  978.23.12Shagya ArabShagya LXII-61 (Sh 62/61 R) 642019820326665Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Sh 62/61 R) 642019820326665H. Rădăuţi
  98
  8.23.12Shagya ArabSiglavy Bagdady XVII-34 (SB 17/34 R) 642019820438119Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(SB 17/34 R) 642019820438119H. Rădăuţi
  998.23.06HuţulGoral XX-19
  (G 20/19 L) 642019820376410
  Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(G 20/19 L) 642019820376410H. Lucina
  1008.23.06HuţulHroby XXIV-29 (H 24/29 L) 642019820440939Ţara: România;
  judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa
  20158.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(H 24/29 L) 642019820440939H. Lucina
  1018.23.06HuţulGoral XX-20 (G 20/20 L) 642019820439674Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa
  20158.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(G 20/20 L) 642019820439674H. Lucina
  1028.23.06HuţulGoral XX-21 (G 20/21 L) 642019820441301Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(G 20/21 L) 642019820441301H. Lucina
  1038.23.06HuţulGoral XXI-22 (G 21/22 L) 642019820376946Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.600Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2012armăsar montă publică(G 21/22 L) 642019820376946H. Lucina
  1048.23.06HuţulPietrosu XI-52 (Pi 11/52 L) 642019820377607Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.600Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2012armăsar montă publică(Pi 11/52 L) 642019820377607H. Lucina
  1058.23.06HuţulHroby XXIV-32 (H 24/32 L) 642019820438927Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică
  (H 24/32 L) 642019820438927H. Lucina
  1068.23.06HuţulHroby XXIV-34 (H 24/34 L) 642019820438526Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(H 24/34 L) 642019820438526H. Lucina
  1078.23.06HuţulGoral XX-24 (G 20/24 L) 642019820440209Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(G 20/24 L) 642019820440209H. Lucina
  1088.23.06HuţulHroby XXIV-30
  (H 24/30 L) 642019601001300
  Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(H 24/30 L) 642019601001300H. Lucina
  1098.23.02Cal de BucovinaGăman II-18 (G 2/18 L) 642019820440060Ţara: România;
  judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa
  20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(G 2/18 L) 642019820440060H. Lucina

  012345
  67891011121314
  1108.23.02Cal de BucovinaGăman II-19 (G 2/19 L) 642019820440352Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(G 2/19 L) 642019820440352H. Lucina
  1118.23.06HuţulOusor IX-119 (O 9/119 L) 642019820377744Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.000Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012iapă mamă(O 9/119 L) 642019820377744H. Lucina
  1128.23.06HuţulOusor IX-120 (O 9/120 L) 642019820440631Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012
  iapă mamă(O 9/120 L) 642019820440631H. Lucina
  1138.23.06HuţulPrislop XI-17 (P 11/17 L) 642019820326597Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(P 11/17 L) 642019820326597
  H. Lucina
  1148.23.06HuţulOusor IX-121 (O 9/121 L) 642019820438036Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(O 9/121 L) 642019820438036H. Lucina
  115
  8.23.06HuţulPrislop XI-20 (Pr 11/20 L) 642019820441041Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Pr 11/20 L) 642019820441041H. Lucina
  1168.23.06Huţul
  Goral XX-23 (G 20/23 L) 642019820438467Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(G 20/23 L) 642019820438467H. Lucina
  1178.23.06HuţulPietrosu XI-51 (Pi 11/51 L) 742019820325101
  Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Pi 11/51 L) 742019820325101H. Lucina
  1188.23.06HuţulGoral XX-25 (G 20/25 L) 642019820439155Ţara: România;judeţul Suceava,
  comuna Moldova Suliţa
  20158.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(G 20/25 L) 642019820439155H. Lucina
  1198.23.06HuţulPietrosu XI-53 (Pi 11/53 L) 642019820326610Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Pi 11/53 L) 642019820326610H. Lucina
  1208.23.06HuţulOusor X-57 (O 10/57 L)642019820325758Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20158.000Legea
  nr. 389/2005
  în administraremobil2012iapă mamă(O 10/57 L) 642019820325758H. Lucina
  1218.23.06HuţulPietrosu XI-54 (Pi 11/54 L) 642019820324952Ţara: România;judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20159.400Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2012iapă mamă(Pi 11/54 L) 642019820324952H. Lucina
  1228.23.08NoniusNonius 38-7 (N 38/7 I) 642019820333253Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă
  (N 38/7 I) 642019820333253H. Izvin
  1238.23.08NoniusNonius 23-49-8 (N 23-49/8 I) 642019820454363Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(N 23-49/8 I) 642019820454363H. Izvin
  124
  8.23.08NoniusNonius 41-1 (N 41/1 I) 642019820299842Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(N 41/1 I) 642019820299842H. Izvin
  1258.23.08NoniusNonius 38 – 8
  (N 38/8 I) 642019820457711
  Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(N 38/8 I) 642019820457711H. Izvin

  1268.23.08NoniusNonius 41 – 2 (N 41/2 I) 642019820428099
  Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201510.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(N 41/2 I) 642019820428099H. Izvin
  1278.23.08NoniusNonius 40-1 (N 40/1 I) 642019820579483Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201510.300Legea
  nr. 389/2005
  în administraremobil2011iapă mamă(N 40/1 I) 642019820579483H. Izvin
  1288.23.08NoniusNonius 40-2 (N 40/2 I) 642019820603228Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20159.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2011iapă mamă(N 40/2 I) 642019820603228H. Izvin
  1298.23.08NoniusNonius 39-7 (N 39/7 I) 642019820645165Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201510.800Legea nr. 389/2005în administraremobil2011armăsar montă publică(N 39/7 I) 642019820645165H. Izvin
  1308.23.01Ardenez
  Didina (Pr/1 I) 642019820671220Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20158.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(Pr/1 I) 642019820671220H. Izvin
  1318.23.01ArdenezDalia II (Pc/3 I) 642019820428644Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20158.900Legea
  nr. 389/2005
  în administraremobil2012iapă mamă(Pc/3 I) 642019820428644H. Izvin
  1328.23.11SemigreuHarpa (OF 3/HB) 642019820529051Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.700Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă
  (OF 3/HB) 642019820529051H. Beclean
  1338.23.11SemigreuHera (OC 3/HB) 642019820528636Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.700Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(OC 3/HB) 642019820528636H. Beclean
  1348.23.11Semigreu
  Hazlia (OC 4/HB) 6420198205251187Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.700Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(OC 4/HB) 6420198205251187H. Beclean
  1358.23.07LipiţanSiglavy Capriola XX-36 (SC 20/36 HB) 642019820646886Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201610.000Legea
  nr. 389/2005
  în administraremobil2012armăsar montă publică(SC 20/36 HB) 642019820646886H. Beclean
  1368.23.07LipiţanSiglavy Capriola XX-35 (SC 20/35 HB) 642019820600142Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă
  (SC 20/35 HB) 642019820600142H. Beclean
  1378.23.07LipiţanSiglavy Capriola XX-37 (SC 20/37 F) 642019820600841Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012iapă mamă(SC 20/37 F) 642019820600841H. Beclean
  1388.23.07Lipiţan
  Favory XXXV-62 (F 35/62 F) 00065EA98FŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2006iapă mamă(F 35/62 F) 00065EA98FH. Beclean
  1398.23.07LipiţanConversano XXXV-6 (C 35/6 F) 642019820191771Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2007iapă mamă(C 35/6 F) 642019820191771H. Beclean
  1408.23.07LipiţanMaestoso XLIX-30 (M 49/30 F) 642019820199681Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2008
  iapă mamă(M 49/30 F) 642019820199681H. Beclean

  01234567891011121314
  1418.23.10Pur Sânge EnglezDaliana (5 C/Hl) 642019820611919Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(5 C/Hl) 642019820611919H. Cislău
  1428.23.10Pur Sânge EnglezDada (57 C/Tz) 642019820114786Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2
  20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(57 C/Tz) 642019820114786H. Cislău
  1438.23.05GidranGidran XLII-50 (G 42/50 C) 642019820547755Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220169.400Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013iapă mamă(G 42/50 C) 642019820547755H. Cislău
  1448.23.05GidranGidran XLIV-67 (G 44/67 C) 642019820547084Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 44/67 C) 642019820547084H. Cislău
  1458.23.05GidranGidran XLIV-68 (G 44/68 C) 642019820547591Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 44/68 C) 642019820547591H. Cislău
  1468.23.05GidranGidran XLIV-69 (G 44/69 C) 642019820547712Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2
  20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 44/69 C) 642019820547712H. Cislău
  1478.23.07LipiţanMaestoso L – 17 (M 50/17 F) 642019820373344Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.800Legea
  nr. 389/2005
  în administraremobil2013armăsar montă publică(M 50/17 F) 642019820373344H. Sâmbăta de Jos
  1488.23.07LipiţanTulipan XX-29 (T 20/29 F) 642019820372521Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(T 20/29 F) 642019820372521H. Sâmbăta de Jos
  1498.23.07LipiţanFavory XXXVI-13 (F 36/13 F) 642019820372181Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 191820169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(F 36/13 F) 642019820372181
  H. Sâmbăta de Jos
  1508.23.07LipiţanNeapolitano XXXII-45 (N 32/45 F) 642019820372931Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 32/45 F) 642019820372931H. Sâmbăta de Jos
  1518.23.11
  SemigreuGlanda (Us 48/R) 642019820549759Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.700Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Us 48/R) 642019820549759H. Ruşeţu
  1528.23.11SemigreuLingurita (I 62/R) 642019820549431Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20168.900
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(I 62/R) 642019820549431H. Ruşeţu
  1538.23.11SemigreuIacvina (I 65/R) 642019820547491Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.700Legea nr. 389/2005în administraremobil2013
  iapă mamă(I 65/R) 642019820547491H. Ruşeţu

  1548.23.11SemigreuLudmila (Sg 30/R) 642019820490791Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20168.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Sg 30/R) 642019820490791H. Ruşeţu
  1558.23.11SemigreuOmeran (I 58/R) 642019820547922Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(I 58/R) 642019820547922H. Ruşeţu
  1568.23.11SemigreuIstratoiu (Us 47/R) 642019820544366Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu
  20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Us 47/R) 642019820544366H. Ruşeţu
  1578.23.11SemigreuAvoris (I 64/R) 642019820549931Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013armăsar montă publică(I 64/R) 642019820549931H. Ruşeţu
  1588.23.11SemigreuElegant (I 66/R) 642019820544723Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(I 66/R) 642019820544723H. Ruşeţu
  1598.23.11SemigreuIurie (Us 50/R) 642019820498056Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Us 50/R) 642019820498056H. Ruşeţu
  1608.23.11SemigreuIsofache (Us 51/R) 64201980490709Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu
  20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Us 51/R) 64201980490709H. Ruşeţu
  1618.23.11SemigreuAdormit (Sg 28/R) 642019820544168Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013armăsar montă publică(Sg 28/R) 642019820544168H. Ruşeţu
  1628.23.09Pur Sânge ArabGazal XX-24/ Vaminaha (24M/G20) 642019820554664Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(24M/G20) 642019820554664
  H. Mangalia
  1638.23.09Pur Sânge ArabMersuch XVI-21/ Vahabita (21M/M26) 642019820554420Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(21M/M26) 642019820554420H. Mangalia
  1648.23.09Pur Sânge Arab
  Siglavy Bagdady XVIII-26/Visal (26M/Sb18) 642019820553663Ţara: România;judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(26M/Sb18) 642019820553663H. Mangalia
  1658.23.09Pur Sânge ArabSiglavy Bagdady XVIII-27/Vhuraia (27M/Sb18) 642019820554964Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 522016
  9.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(27M/Sb18) 642019820554964H. Mangalia
  1668.23.09Pur Sânge ArabCygaj 79/Vordah (79M/Cy) 642019820561902Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201610.000Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013armăsar montă publică(79M/Cy) 642019820561902H. Mangalia
  1678.23.12Shagya ArabHadban XXXVII-32 (H 37/32 R) 642019820556861Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(H 37/32 R) 642019820556861
  H. Rădăuţi
  1688.23.12Shagya ArabDahoman XXXIX-103 (D 39/103 R) 642019820556844Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(D 39/103 R) 642019820556844H. Rădăuţi
  1698.23.12Shagya ArabKoheilan XL-24 (K 40/24 R) 642019820559992Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(K 40/24 R) 642019820559992H. Rădăuţi

  01234
  567891011121314
  1708.23.12Shagya ArabKoheilan XLII-27 (K 42/27 R) 642019820557671Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420169.400Legea
  nr. 389/2005
  în administraremobil2013iapă mamă(K 42/27 R) 642019820557671H. Rădăuţi
  1718.23.12Shagya ArabShagya LXII-69 (Sh 62/69 R) 642019820556140Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2013iapă mamă(Sh 62/69 R) 642019820556140H. Rădăuţi
  1728.23.12Shagya ArabSiglavy Bagdady XVII-33 (SB 17/33 R) 642019820437963Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 11420169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(SB 17/33 R) 642019820437963
  H. Rădăuţi
  1738.23.12Shagya ArabDahoman XXXIX-104 (D 39/104 R) 6420198220561642Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(D 39/104 R) 6420198220561642H. Rădăuţi
  1748.23.12Shagya Arab
  Koheilan XL-23 (K 40/23 R) 642019820552478Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(K 40/23 R) 642019820552478H. Rădăuţi
  1758.23.12Shagya ArabSiglavy Bagdady XVII-35 (SB 17/35 R) 642019820556374Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114
  201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(SB 17/35 R) 642019820556374H. Rădăuţi
  1768.23.07LipiţanNeapolitano XXIX-139 N 29/139 HB 642019820516887 Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201610.800Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013armăsar montă publicăN 29/139 HB 642019820516887H. Beclean
  1778.23.07LipiţanNeapolitano XXIX-140 N 29/140 HB 642019820500575Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201610.800Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publicăN 29/140 HB 642019820500575H. Beclean
  1788.23.07LipiţanSiglavy Capriola XVII-72 SC 17/72 HB 642019820501584Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 4520169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamăSC 17/72 HB 642019820501584H. Beclean
  1798.23.07LipiţanSiglavy Cariola XX – 40 SC 20/40 HB 64201982050105
  Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, Beclean pe Someş, Str. Bistriţei nr. 45201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamăSC 20/40 HB 64201982050105H. Beclean
  1808.23.10Pur Sânge EnglezBenito (27 C/Va) 642019820049514Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2201610.000Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2012armăsar montă publică(27 C/Va) 642019820049514H. Cislău
  1818.23.10Pur Sânge EnglezDorca (58 C/Tz) 642019820611578Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(58 C/Tz) 642019820611578
  H. Cislău
  1828.23.05GidranBizant Gidran 9 (Bz/9 C) 642019820545483Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Bz/9 C) 642019820545483H. Cislău
  1838.23.08NoniusNonius 37-15 (N 37/15 I) 642019820519212
  Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 37/15 I) 642019820519212H. Izvin

  1848.23.08NoniusNonius 41-5 (N 41/5 I) 6420198205289594Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin2016
  10.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 41/5 I) 6420198205289594H. Izvin
  1858.23.08NoniusNonius 37-16 (N 37/16) 642019820524875Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.300Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013iapă mamă(N 37/16) 642019820524875H. Izvin
  1868.23.08NoniusNonius 36-28 (N 36/28 I) 642019820529755Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 36/28 I) 642019820529755
  H. Izvin
  1878.23.08NoniusNonius 37-17 (N 37/17 I) 642019820506608Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 37/17 I) 642019820506608H. Izvin
  1888.23.08NoniusNonius 37-18 (N 37/18 I) 642019820518765Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 37/18 I) 642019820518765H. Izvin
  1898.23.08NoniusNonius 40-3 (N 40/3 I) 642019820428007Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin2016
  9.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 40/3 I) 642019820428007H. Izvin
  1908.23.08NoniusNonius 23-49-9 (N 23-49/9 I) 642019820332637Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.300Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013iapă mamă(N 23-49/9 I) 642019820332637H. Izvin
  1918.23.08NoniusNonius 41-9 (N 41/9 I) 642019820531147Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(N 41/9 I) 642019820531147
  H. Izvin
  1928.23.08NoniusNonius 40-4 (N 40/4 I) 642019820519105Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(N 40/4 I) 642019820519105H. Izvin
  1938.23.08Nonius
  Nonius 39-9 (N 39/9 I) 642019820507506Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(N 39/9 I) 642019820507506H. Izvin
  1948.23.08NoniusNonius 39-10 (N 39/10 I) 642019820504260Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin2016
  10.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(N 39/10 I) 642019820504260H. Izvin
  1958.23.08NoniusNonius 36-27 (N 36/27 I) 642019820663933Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.000Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013armăsar montă publică(N 36/27 I) 642019820663933H. Izvin
  1968.23.08NoniusNonius 41-7 (N 41/7 I) 642019820506280Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(N 41/7 I) 642019820506280
  H. Izvin
  1978.23.08NoniusNonius 32-40-1 (N 32-40/1 I) 642019820670760Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(N 32 - 40/1 I) 642019820670760H. Izvin
  1988.23.08NoniusNonius 41-8 (N 41/8 I) 642019820519624Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(N 41/8 I) 642019820519624H. Izvin
  1998.23.01ArdenezEgreta (Pr/5 I) 642019820519878Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20168.900
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Pr/5 I) 642019820519878H. Izvin
  2008.23.01ArdenezEma (Pr/6 I) 642019820518590Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20168.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2013
  iapă mamă(Pr/6 I) 642019820518590H. Izvin
  2018.23.01ArdenezEpica (Pr/9 I) 642019820519486Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20168.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Pr/9 I) 642019820519486H. Izvin

  01234567891011121314
  2028.23.01ArdenezElita (Pr/8 I) 642019820504999
  Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20168.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Pr/8 I) 642019820504999H. Izvin
  2038.23.01ArdenezElada (Pr/11 I) 642019820519918Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20168.900
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Pr/11 I) 642019820519918H. Izvin
  2048.23.01ArdenezEros (O/9 I) 642019820518464Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2013armăsar montă publică(O/9 I) 642019820518464H. Izvin
  2058.23.01ArdenezDica (Pr/3 I) 6420198206717742Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2012armăsar montă publică(Pr/3 I) 6420198206717742H. Izvin
  2068.23.03Cal de SportDonora (Dn/8 J) 642019820562740Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Dn/8 J) 642019820562740H. Jegălia
  2078.23.03Cal de SportDemona (Mp/22 J) 642019820562587Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Mp/22 J) 642019820562587H. Jegălia
  2088.23.03Cal de SportDaniela (Gi/53 J) 642019820562326Ţara: România; judeţul Călăraşi,
  comuna Perişoru
  20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Gi/53 J) 642019820562326H. Jegălia
  2098.23.03Cal de SportDucesa (Gi/54 J) 642019820565277Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.300
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Gi/54 J) 642019820565277H. Jegălia
  2108.23.03Cal de SportDiploma (Cn/9 J) 642019820556156Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.300Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013iapă mamă(Cn/9 J) 642019820556156H. Jegălia
  2118.23.03Cal de SportDama (Cn/12 J) 642019820562303Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă
  (Cn/12 J) 642019820562303H. Jegălia
  2128.23.03Cal de SportDenia (Mr/4 J) 642019820562264Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Mr/4 J) 642019820562264H. Jegălia
  213
  8.23.03Cal de SportDora (Cn/14 J) 642019820561981Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Cn/14 J) 642019820561981H. Jegălia
  2148.23.03Cal de SportDoruleţ (Jv/47 J) 642019820560316
  Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Jv/47 J) 642019820560316H. Jegălia
  2158.23.03Cal de SportDan (Cn/8 J) 642019820565318Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru
  201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Cn/8 J) 642019820565318H. Jegălia
  2168.23.03Cal de SportDorobanţ (Cn/10 J) 642019820563234Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Cn/10 J) 642019820563234H. Jegălia
  2178.23.03Cal de SportDeliciu (Cn/11 J) 642019820562735Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2013armăsar montă publică(Cn/11 J) 642019820562735H. Jegălia
  2188.23.03Cal de SportDelicat (Cn/18 J) 642019820564481Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Cn/18 J) 642019820564481
  H. Jegălia

  2198.23.11SemigreuEcou (A/2 J) 642019820562659Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(A/2 J) 642019820562659H. Jegălia
  2208.23.11SemigreuOlivia (Ip/19 J) 642019820563753Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20168.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Ip/19 J) 642019820563753H. Jegălia
  2218.23.11Semigreu
  Ermina (Ip/18 J) 642019820563437Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru20168.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Ip/18 J) 642019820563437H. Jegălia
  2228.23.06HuţulHroby XXV-1 (H 25/1 L) 642019820561052Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa
  20168.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(H 25/1 L) 642019820561052H. Lucina
  2238.23.06HuţulHroby XXV-2 (H 25/2 L) 642019820551107Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.600
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(H 25/2 L) 642019820551107H. Lucina
  2248.23.06HuţulGazal XXI-26 (G 21/26 L) 642019820557913Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.600Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2013armăsar montă publică(G 21/26 L) 642019820557913H. Lucina
  2258.23.06HuţulPietrosu XI-55 (Pi 11/55 L) 642019820556712Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(Pi 11/55 L) 642019820556712H. Lucina
  2268.23.06HuţulGoral XXI-28 (G 21/28 L) 642019820566498Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică
  (G 21/28 L) 642019820566498H. Lucina
  2278.23.06HuţulOusor X-59 (O 10/59 L) 642019820557308Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(O 10/59 L) 642019820557308H. Lucina
  2288.23.06HuţulHroby XXIV-40 (H 24/40 L) 642019820561906Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.600Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(H 24/40 L) 642019820561906H. Lucina
  2298.23.06
  HuţulHroby XXIV-39 (H 24/39 L) 642019820559242Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(H 24/39 L) 642019820559242H. Lucina
  2308.23.06HuţulGoral XX-28
  (G 20/28 L) 64201982055857
  Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 20/28 L) 64201982055857H. Lucina
  2318.23.06HuţulGoral XXI-31 (G 21/31 L) 642019820553626Ţara: România;
  judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa
  20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 21/31 L) 642019820553626H. Lucina
  2328.23.06HuţulGoral XXI-34 (G 21/34 L) 642019820566061Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa
  20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 21/34 L) 642019820566061H. Lucina
  2338.23.06HuţulOusor IX-125(O 9/125 L) 642019820556160Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(O 9/125 L) 642019820556160H. Lucina
  2348.23.06HuţulOusor X-61 (O 10/61 L) 642019820550298Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(O 10/61 L) 642019820550298H. Lucina
  2358.23.06HuţulPrislop XI-26 (P 11/26 L) 642019820569970Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2013iapă mamă(P 11/26 L) 642019820569970H. Lucina

  012345678910111213
  14
  2368.23.06HuţulGoral XX-27(G 20/27 L) 642019820557076Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 20/27 L) 642019820557076H. Lucina
  237
  8.23.06HuţulGoral XXI-27 (G 21/27 L) 642019820559292Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(G 21/27 L) 642019820559292H. Lucina
  2388.23.06Huţul
  Hroby XXV-9 (H 25/9 L) 642019820566928Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(H 25/9 L) 642019820566928H. Lucina
  2398.23.06HuţulOusor IX-124 (O 9/124 L) 642019820566467
  Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa20168.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(O 9/124 L) 642019820566467H. Lucina
  2408.23.09Pur Sânge ArabCygaj I-17/Vandana (17 M/Cy 1) 642019820499576Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia,Şos. Constanţei nr. 522016
  9.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(17 M/Cy 1) 642019820499576H. Mangalia
  2418.23.09Pur Sânge ArabGazal XIX-31/Vasfiye (31 M/G 19) 642019820570942Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei, nr. 5220169.400Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013iapă mamă(31 M/G 19) 642019820570942H. Mangalia
  2428.23.09Pur Sânge ArabEl Iman I-35/Validaha (35 M/El 1) 642019820554171Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(35 M/El 1) 642019820554171H. Mangalia
  2438.23.09Pur Sânge ArabCygaj I-15/Vidada (15 M/Cy 1) 642019820554704Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5220169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(15 M/Cy 1) 642019820554704H. Mangalia
  2448.23.09Pur Sânge ArabEl Iman I-36/
  Vubaidah (36 M/El 1) 642019820555913
  Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(36 M/El 1) 642019820555913H. Mangalia
  2458.23.09Pur Sânge ArabGazal XIX-30/Volcan (30 M/G 19) 642019820552767Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52201610.000Legea
  nr. 389/2005
  în administraremobil2013armăsar montă publică(30 M/G 19) 642019820552767H. Mangalia
  2468.23.04Furioso North StarFurioso LXIX-13 (F 69/13 R) 642019820547709Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu201610.000Legea nr. 389/2005în administrare
  mobil2013armăsar montă publică(F 69/13 R) 642019820547709H. Ruşeţu
  2478.23.04Furioso North StarFurioso LXX-25 (F 70/25 R) 642019820546715Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013
  iapă mamă(F 70/25 R) 642019820546715H. Ruşeţu
  2488.23.04Furioso North StarNorth Star XLIII-74 (Z 43/74 R) 642019820547311Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Z 43/74 R) 642019820547311H. Ruşeţu
  2498.23.04Furioso North StarNorth Star XLIV-16 (Z 44/16 R) 642019820491913Ţara: România; judeţul Buzău,comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(Z 44/16 R) 642019820491913H. Ruşeţu
  2508.23.11Semigreu
  Augustus (I 60/R) 642019820574067Ţara: România; judeţul Buzău,comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(I 60/R) 642019820574067H. Ruşeţu

  2518.23.11SemigreuAlbinoso (It 3/R) 642019820544953
  Ţara: România; judeţul Buzău,comuna Ruşeţu20169.400Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(It 3/R) 642019820544953H. Ruşeţu
  2528.23.11SemigreuEpigonia (It 4/R) 642019820545254Ţara: România; judeţul Buzău,comuna Ruşeţu20168.900Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(It 4/R) 642019820545254H. Ruşeţu
  2538.23.07LipiţanFavory XXXVII-15 (F 37/15 F) 642019820373156Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.000
  Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(F 37/15 F) 642019820373156H. Sâmbăta de Jos
  2548.23.07LipiţanTulipan XXIIII-10 (T 23/10 F) 642019820372386Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.000Legea nr. 389/2005
  în administraremobil2013armăsar montă publică(T 23/10 F) 642019820372386H. Sâmbăta de Jos
  2558.23.07LipiţanPluto XXV-2 (P 25/2 F) 642019820372582Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil
  2013armăsar montă publică(P 25/2 F) 642019820372582H. Sâmbăta de Jos
  2568.23.07LipiţanTulipan XX-31 (T 20/31 F) 642019820345063Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.800Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică
  (T 20/31 F) 642019820345063H. Sâmbăta de Jos
  2578.23.07LipiţanFavory XXXVI-15 (F 36/15 F) 64201982373347Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(F 36/15 F) 642019820373347H. Sâmbăta de Jos
  2588.23.07LipiţanPluto XXI-23 (P 21/23 F) 642019820344641Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(P 21/23 F) 642019820344641H. Sâmbăta de Jos
  2598.23.07
  LipiţanMaestoso L-18 (M 50/18 F) 642019820373263Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.000Legea nr. 389/2005în administraremobil2013armăsar montă publică(M 50/18 F) 642019820373263H. Sâmbăta de Jos
  2608.23.07LipiţanNeapolitano XXXII-46 (N 32/46 F) 642019820373413
  Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(N 32/46 F) 642019820373413H. Sâmbăta de Jos
  2618.23.07LipiţanPluto XXV-3 (P 25/3 F) 642019820345127Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, sat Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918201610.300Legea nr. 389/2005în administraremobil2013iapă mamă(P 25/3 F) 642019820345127H. Sâmbăta de Jos
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului pentru care se modifică caracteristicile tehniceşi adresa ca urmare a transferurilor între hergheliile - D.C.E.A.C. - din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
  Nr. crt. Administratorul bunuluiNr. MFPCod de clasificaţieDenumirea (rasa)Denumirea bunuluiAdresaAnul dobândirii/Anul dării în folosinţăValoarea de inventarTipul bunuluiElementele-cadru de descriere tehnică
  Anul naşteriiSexulDangale/MicrocipLocaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
  012
  345678910111213
  1Ministerul Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. R15901201466288.23.01ArdenezCalul HOP UT-59Ţara: România; judeţul: Timiş
  19995.838mobil1995armăsar montă publicăUT-59/00065D7871H. Izvin
  21566768.23.07LipiţanSiglavy Capriola XVII-56/SC 17-56Ţara: România; judeţul: Arad200910.000mobil2006armăsar montă publicăSC 17-56/642019820183324D.A. Arad
  31566798.23.07LipiţanMaestoso XLIX-14/M 49-14Ţara: România; judeţul: Braşov, comuna Voila; Str. 1 Decembrie 1918; Sâmbăta de Jos201010.000mobil2006armăsar montă publicăM 49-14/00065EB178H. Sâmbăta de Jos
  41567408.23.11SemigreuZid/Jp 39HBŢara: România; judeţul: Neamţ
  20087.899mobil2005armăsar montă publicăJp 39HB/00065EB5BCD.A. Dumbrava
  51567578.23.11SemigreuAbis/KJ-14Ţara: România; judeţul: Neamţ20099.400mobil2006armăsar montă publicăKJ-14/00065DC246D.A. Dumbrava
  61568778.23.07LipiţanNeapolitano XXIX-111/N 29-111 FŢara: România; judeţul: Arad201010.000mobil2007armăsar montă publicăN 29-111 F/642019820188839D.A. Arad
  71570808.23.03Cal de SportUraniu/Cv-2JŢara: România; judeţul: Brăila2010
  10.000mobil2007armăsar montă publicăCv-2J/642019820070252D.A. Râmnicelu
  81570818.23.03Cal de SportUtopic/G-26JŢara: România; judeţul: Mureş201010.000mobil2007armăsar montă publicăG-26J/642019820002529D.A. Târgu Mureş
  91572108.23.09Pur Sânge ArabGazal XIX-8/G 19-8 MŢara: România; judeţul: Neamţ201010.000mobil2007armăsar montă publicăG 19-8 M/642019920188265D.A. Dumbrava
  101573378.23.08NoniusNonius 25-30/N 25-30 IŢara: România; judeţul: Timiş200610.000
  mobil2003armăsar montă publicăN 25-30 I/00065D95D5H. Izvin
  111576148.23.08NoniusNonius 27-63/N 27-63 IŢara: România; judeţul: Mureş200610.000mobil2003armăsar montă publicăN 27-63 I/00065DD076D.A. Târgu Mureş
  12157629
  8.23.01ArdenezTrotuş/Ib-20Ţara: România; judeţul: Olt20089.400mobil2005armăsar montă publicăIb-20/000658D4FFH. Slatina
  131577218.23.08NoniusNonius 35-20 (N35/20 I)Ţara: România; judeţul: Arad201110.300mobil
  2007armăsar montă publicăN35/20 I/00065D9387D.A. Arad

  141577938.23.07LipiţanSiglavy Capriola XVII-63 (SC 17/63 F )Ţara: România; judeţul: Brăila201110.000mobil2008armăsar montă publicăSC 17/63 F/ 642019820196468D.A. Râmnicelu
  15
  1591418.23.11SemigreuAlidor (Us 28/R)Ţara: România; judeţul: Galaţi, comuna Tuluceşti20129.400mobil2009armăsar montă publicăUs 28/R/ 642019820218562H. Tuluceşti
  161591458.23.11SemigreuFarmec (I 38/R)Ţara: România; judeţul: Galaţi, comuna Tuluceşti2012
  9.400mobil2009armăsar montă publicăI 38/R 642019820256317H. Tuluceşti
  171595068.23.07LipiţanNeapolitano XXIX-128 (N 29-128 F)/ 642019820514372Ţara: România; judeţul: Brăila201310.800mobil2009armăsar montă publicăN 29-128 F/ 642019820514372D.A. Râmnicelu
  181603128.23.07LipiţanNeapolitano XXXII-27(N 32-27 F) 642019820573803Ţara: România; judeţul: Brăila201310.000mobil2010armăsar montă publicăN 32-27 F/ 642019820573803D.A. Râmnicelu
  191603138.23.07LipiţanFavory XXXVI-8 (T 36-8 F)/ 642019820514677
  Ţara: România; judeţul: Galaţi, comuna Tuluceşti201310.000mobil2010armăsar montă publicăT 36-8 F/ 642019820514677H. Tuluceşti
  201603148.23.07LipiţanTulipan XX-20 (T 20 20 F)/ 642019820514691Ţara: România; judeţul: Brăila201310.000mobil2010armăsar montă publicăT 20 20 F/ 642019820514691D.A. Râmnicelu
  211603308.23.03Cal de SportAmant (Cv-16J)/ 642019820056705Ţara: România; judeţul: Timiş201310.000mobil2010armăsar montă publicăCv-16J/642019820056705H. Izvin
  221603318.23.03Cal de SportAtlantic (Gi-42J)/ 642019820057650Ţara: România; judeţul: Mureş
  201310.000mobil2010armăsar montă publicăGi-42J/642019820057650D.A. Târgu Mureş
  231603338.23.03Cal de SportAventurat (Cv-20J)/ 642019820059606Ţara: România; judeţul: Timiş201310.000mobil2010armăsar montă publicăCv-20J/642019820059606H. Izvin
  241603448.23.11SemigreuOtto (Ip-5J)/ 642019820008053Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; Beclean;201310.300mobil2010armăsar montă publicăIp-5J/642019820008053H. Beclean
  251603628.23.05GidranGidran XLIV-59 (G 44-59 T)/ 642019820001684Ţara: România; judeţul: Buzău2013
  10.300mobil2010iapă mamă G 44-59 T/ 642019820001684H. Cislău
  261603638.23.05GidranGidran XLIII-45 (G 43-45T)/642019820010138Ţara: România; judeţul: Buzău201310.300mobil2010iapă mamă G 43-45T/ 642019820010138H. Cislău
  27
  1603648.23.05GidranGidran XLII-42 (G 42-42T)/ 642019820035670Ţara: România; judeţul: Buzău201310.300mobil2010iapă mamăG 42-42T/ 642019820035670H. Cislău
  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehniceşi care trec din domeniul public al statului în domeniul privat, ca urmare a clasării

  Nr. crt.Administratorul bunurilorNr. MFPCod de clasificaţieDenumirea (rasa)Denumirea bunurilor AdresaAnul dobândirii/Anul dării în folosinţăValoare de inventar Situaţia juridicăTip bunElemente-cadru de descriere tehnică
  Baza legalăÎn administrare/ concesionareAnul naşteriiSexulDangale/MicrocipLocaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
  0123456789101112131415
  1Ministerul Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. 1590120
  1456668.23.11SemigreuCalul NATIVŢara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;19992.800OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1995armăsar montă publicăDP 18/HB/00065EA960H. Beclean
  21456688.23.11SemigreuCalul NAVODŢara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;19972.800OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1995armăsar montă publicăO 38/ HB/00006655F6AH. Beclean
  31456848.23.11SemigreuCalul RUSTICŢara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;20012.800OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil
  1998armăsar montă publicăGE 24/ HB/000652C3EAH. Beclean
  41459858.23.09Pur Sânge ArabCalul 811 MERSUCH XVIII-119Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -;19996.000OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1996iapă mamă119 M/M 18/00065DDC66H. Mangalia
  5
  1462958.23.11SemigreuCalul BUCOVAN 16Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -;20023.175OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1998armăsar montă publicăBV/16 S/ 00065D7368H. Slatina
  61464808.23.06HuţulCalul 742 H XXI - 47Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;
  19972.375OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1992iapă mamăH 21/47 L/000658D71EH. Lucina
  71464828.23.06HuţulCalul 744 H XXI - 54Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;19972.375OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil
  1993iapă mamăH 21/54 L/00065CA9BH. Lucina
  81465078.23.06HuţulCalul 717 G XVI - 104Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;1991375OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1991iapă mamăG 16/104 L/00065DF70CH. Lucina
  9
  1465848.23.12Shagya ArabCalul 415 SHAGYA LVI-30Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;19976.961OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1995iapă mamăSh 62-30 R/64201980546365H. Rădăuţi

  101467168.23.07Lipiţan
  Calul PLUTO XIX-18/1995Ţara: România; judeţul: Brăila; -;-; Nr: -;20024.497OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1995armăsar montă publicăP 19/18 F/ 000658EOOED.A. Râmnicelu
  111469468.23.04Furioso North StarCalul Z XLIII-11Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -;20022.730OUG nr. 139/2002; HG nr. 598/2013
  în administraremobil1999iapă mamăZ 43/11 B/ 00065DC67EH. Ruseṭu
  121470168.23.13TrăpaşCalul Vraja ZorilorŢara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -;20022.800OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1998iapă mamăD/Rv 63/ 00065EBD05H. Dor Mărunt
  131481478.23.06HuţulCAL PRISLOP X-21Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Breaza; -; Nr: -;20037.030OMA 173/2003; OUG nr. 1/2017în administraremobil1996iapă mamăP 10/21 L/ 00065D7584H. Lucina
  141481488.23.12Shagya Arab
  CAL EL-SBAA XII-35Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Marginea; -; Nr:-;20037.030OMA 173/2003; OUG nr. 1/2017în administraremobil2000iapă mamăES 12/35 R 00065ECF54H. Rădăuţi
  151481558.23.12Shagya ArabCAL SHAGYA LXII-1Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; Nr: -;20037.400OMA 173/2003; OUG nr. 1/2017
  în administraremobil2000armăsar montă publicăSH 62 - 1 R/ 642019820548882H. Rădăuţi
  161483728.23.08NoniusNONIUS 34-16Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; Nr: -;20038.000OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil2000armăsar montă publicăN 34/16 I/ 00065DE345
  H. Izvin
  171487218.23.10Pur Sânge EnglezDOLY DEARŢara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -;20036.650OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil2000iapă mamă14 C/CK/000658BF09H. Cislău
  181488038.23.11Semigreu
  IEREMIAŢara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -;20032.500OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1999armăsar montă publicăMd 69/R/00065D7DABH. Ruseṭu
  191489528.23.04Furioso North StarFURIOSO LXIV-21Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; Nr: -;20037.400OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017
  în administraremobil1999armăsar montă publicăF 64/21 B/00065EA2EBH. Jegălia
  201517178.23.11SemigreuArmăsar montă publică As-1 SabinŢara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: 0; 020047.600OUG nr. 139/2014; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administraremobil2001armăsar montă publică
  AS 1/R 00065DE1E4D.A. Arad

  0123456789101112131415
  211517288.23.10Pur Sânge EnglezLADY DIŢara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -;20047.600OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil2000iapă mamă6 C/Bb/000653191DH. Cislău
  221566448.23.04Furioso North StarFURIOSO LXV-23/00065DCA6EŢara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -;20078.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2001armăsar montă publicăF 65/17 J/00065DCA6ED.A. Arad
  231566618.23.08NoniusNONIUS XXV-17/ 00065D9117Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -;20078.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare
  mobil2001armăsar montă publicăN 25/17 I/00065D9117D.A. Arad
  241566728.23.07LipiţanMaestoso XLIX-11/M 49-11Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -;200810.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2005armăsar montă publicăM 49-11 F/00065EB174D.A. Arad
  251566788.23.07LipiţanConversano XXXIV-8/C 34-8Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -;201010.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2006armăsar montă publicăC 34-8 F/00065D9448D.A. Arad
  261567058.23.11SemigreuTARAN/HB-1HB
  Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;20057.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar montă publicăHB-1HB/00065DB73BH. Beclean
  271567218.23.11SemigreuURZICA/JB-23HBŢara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;20067.200HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare
  mobil2003iapă mamă JB-23HB/00065EC0D3H. Beclean
  281567228.23.11SemigreuUSURICA/JB-24HBŢara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;20067.200HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2003iapă mamă JB 24/HB/00065EC633H. Beclean
  291567738.23.11SemigreuBara/KC-1HBŢara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;20108.900HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2007iapă mamăKC 1/HB/000658C1B9H. Beclean
  301567748.23.11SemigreuBuna/Ip-2HB
  Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; Nr: -;20108.900HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2007iapă mamăIp-2HB/00065DB1EBH. Beclean
  311567798.23.11SemigreuFLORIO/D-A5Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -;20057.600HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare
  mobil2002armăsar montă publicăD-A5/00065D7286D.A. Râmnicelu

  321567868.23.03Cal de SportOROLOGIU/JR-1 JŢara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -;20057.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar montă publică JR-1 J/000658EDOCD.A. Râmnicelu
  331567958.23.03Cal de SportOMAR/Gi-3 JŢara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -;20057.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar montă publicăGi-3 J/00065E9E18D.A. Râmnicelu
  34156801
  8.23.07Lipiţan760 Conversano XXIX - 53/C 29-53 FŢara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -;20047.600HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2000iapă mamăC 29-53 F/00065E0537H. Sâmbăta de Jos
  351568138.23.07Lipiţan769 Siglavy Capriola XVII -39/SC 17-39 FŢara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -;
  20057.600HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002iapă mamăSC 17-39 F/00065E87B3H. Sâmbăta de Jos
  361568148.23.07Lipiţan768 Pluto XIX-57/P 19-57 FŢara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -;20057.600HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare
  mobil2002iapă mamăP 19-57 F/00065EB2A2H. Sâmbăta de Jos
  371568618.23.07LipiţanTulipan XIX-10/T 19-10 FŢara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -;200910.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2006armăsar montă publicăT 19-10 F/
  00065DA23D
  H. Sâmbăta de Jos
  381568928.23.10Pur Sânge EnglezDerivata-30C-CkŢara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -;20067.600HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002iapă mamă30C-Ck/00065EC279H. Cislău
  391569208.23.11
  SemigreuLibelula/Jp 61Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -20088.900HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2005iapă mamăJp 61 R/00065DB6F8H. Ruseṭu
  401570528.23.03Cal de SportReduta/Gi-18 JŢara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -;2008
  9.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2004iapă mamăGi-18 J/00065D927FH. Jegălia
  411570708.23.03Cal de SportTamisa/Gi-19 JŢara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; Nr: -;201010.300HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil
  2006iapă mamăG-19 J/00065DAF63H. Jegălia
  421571828.23.09Pur Sânge ArabCYGAJ 32/31Cj 32 MŢara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -;20079.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2003iapă mamă32 M/Cy 642019820551353H. Mangalia

  0123456789101112131415
  431572008.23.09
  Pur Sânge ArabCygaj 45/Cj 45 MŢara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -;200910.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2005armăsar montă publicăCj 45 M/00065DB18CH. Mangalia
  441572158.23.05GidranGidran XLV-6/G 45-6 TŢara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -;20038.000
  HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013în administraremobil2000armăsar montă publicăG 45-6 T/00065D8CF2D.A. Râmnicelu
  451572418.23.05GidranGidran XLIV-50/G 44-50 TŢara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -;201010.000HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013în administraremobil2004armăsar montă publică
  G 44-50 T/00065E9B62D.A. Târgu Mureş
  461572438.23.05GidranGidran XLV-33/G 45-33 TŢara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -;20109.400HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013;OUG nr. 1/2017în administraremobil2007iapă mamăG 45-33 T/00065EAE4AH. Cislău
  47
  1572538.23.04Furioso North StarFURIOSO LXVII-16/F 47-16 SŢara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -;20057.600HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013în administraremobil2001iapă mamăF 67-16 S/000658E3BBH. Ruseṭu
  481572788.23.04Furioso North StarFURIOSO LXVII-23/F 47-23 SŢara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -;
  200710.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2003armăsar montă publicăF 67-23 S/00065D84E6H. Slatina
  491572838.23.04Furioso North StarFurioso LXVIII-2/F 48-2 SŢara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -;200810.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil
  2005armăsar montă publicăF 68-2 S/00065DB75DH. Slatina
  501573048.23.04Furioso North StarFurioso LXVIII-8/F 48-8 SŢara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -;201010.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2006armăsar montă publicăF 68-8 S/00065D7474H. Slatina
  51
  1573058.23.04Furioso North StarNorth Star XLII-30/Z 42-30 SŢara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -;201010.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2006armăsar montă publicăZ 42-30 S/000658DF61H. Slatina
  521573068.23.04Furioso North StarFurioso LXVIII-9/F 48-9 SŢara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -;201010.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2006armăsar montă publicăF 68-9 S/00065DC9E8H. Slatina
  531573168.23.03Cal de SportNEUTRON/Bn-15 JŢara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr: -;20047.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil
  2001armăsar montă publicăBn-15 J/000658E8DAD.A. Râmnicelu
  541573198.23.07LipiţanMaestoso XLVII-1/M 47-1Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -;20057.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar montă publicăM 47-1 HB/000658DB87D.A. Târgu Mureş
  55
  1573298.23.07LipiţanPluto XIX-55/P 19-55 FŢara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -;20057.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar montă publicăP 19-55 F/000658B3B5D.A. Târgu Mureş
  561573828.23.12Shagya ArabKOHEILAN XLI-2/00065DB41EŢara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -;
  20067.800HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar montă publicăK 41/2/00065DB41ED.A. Dumbrava

  571574288.23.05GidranMersuch Gidran 64/M 64 TŢara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -;20088.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017
  în administraremobil2000armăsar montă publicăM G/64 T/00065DB657D.A. Dumbrava
  581574298.23.05GidranGidran XLVI -18/G 46-18 TŢara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -;200810.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2003armăsar montă publicăG 46-18 T/00065DB02E
  D.A. Dumbrava
  591574488.23.12Shagya ArabHADBAN XXXV-17/H 35-17 RŢara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;20047.600HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2000iapă mamăH 35-17 R/00065EA609H. Rădăuţi
  601574918.23.12Shagya Arab
  GAZAL XVII-11/G 17 - 11RŢara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;20079.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2003iapă mamăG 17-11R/000658B7C2H. Rădăuţi
  611575088.23.12Shagya ArabShagya LXII-22/S 62-22 RŢara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;200810.300HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017
  în administraremobil2004iapă mamăS 62-22 R/ 642019820546858H. Rădăuţi
  621575688.23.06HuţulOusor X-37/O 10-37 LŢara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;20108.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2007iapă mamăO 10-37 L/ 982000101668689H. Lucina
  631575698.23.06HuţulHroby XXIV-4/H 24 - 4 LŢara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;20109.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2007iapă mamăH 24-4 L/ 982000101668082/982000101673542H. Lucina
  641575758.23.12
  Shagya ArabGazal XVIII-6/G 18-6 RŢara: România; judeţul: Suceava; -; -; Nr: -;20109.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2007iapă mamăG 18-6 R/ 642019820537294H. Rădăuţi
  651576168.23.08NoniusNONIUS 25-34/N 25-34 IŢara: România; judeţul: Timiş; -; -; Nr: 0; 020079.400
  HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2004iapă mamăN 25-34 I/ 00065D6E2DH. Izvin
  661591388.23.11SemigreuEcora (Us 26/R)Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu; -; nr.: -;20128.900HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administraremobil2009iapă mamă
  Us 26/ R/ 642019820218274H. Ruşeţu
  671591398.23.11SemigreuGondola (I 39/D)Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu; -; nr.: -;20129.700HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administraremobil2009iapă mamăI 39/D/ 642019820056754H. Ruşeţu
  681592638.23.07
  LipiţanPluto XIX-100 (P 19/100 F)Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Voila; -; nr.: -; sat Sâmbăta de Jos201210.000HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administraremobil2009armăsar montă publicăP 19/100 F/ 642019820201177H. Sâmbăta de Jos
  691603258.23.13TrăpaşKarla (D-Vi5)/ 642019820056572Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; -; nr.: -;20139.400
  HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017în administraremobil2010iapă mamă(D-Vi5)/ 642019820056572H. Dor Mărunt

  012345678910
  1112131415
  701603348.23.03Cal de SportArabela ( Mp-12J)/ 642019820015680Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; -; -; nr.: -;20139.400HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017în administraremobil2010iapă mamă(Mp-12J)/ 642019820015680H. Jegălia
  711603868.23.12Shagya ArabHadban XXXVII-21 (H 37 - 21 R)/ 642019820468802Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi; Str. Bogdan Vodă nr. 11420139.400HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017în administraremobil2010iapă mamă(H 37 - 21 R)/ 642019820468802H. Rădăuţi
  Anexa nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehniceşi care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului
  Nr. crt.Administratorul bunurilorNr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea (rasa)Denumirea bunurilorAdresaAnul dobândirii/Anul dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăTipul bunuluiElementele-cadru de descriere tehnică
  Baza legalăÎn administrare/concesionare
  Anul naşteriiSexulDangale/MicrocipLocaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
  0123456789101112131415
  1Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 15901201457108.23.07LipiţanCalul P XVIII-8Ţara: România; judeţul: Bistriţa Năsăud; -;19972.800OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1994iapă mamăP18/8HB/ 00065D8BCFHerghelia Beclean
  21465478.23.06Huţul
  Calul Pi-XIŢara: România; judeţul: Suceava; -;19982.500OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1996armăsar pepinierPi10/ 15L/000658BAE3Herghelia Lucina
  31467018.23.02Cal de BucovinaCalul MOLID I-33/1997Ţara: România; judeţul: Brăila; -;20023.255OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017
  în administraremobil1997armăsar de montă publicăM1/33L/ 00065DAF3ED.A. Râmnicelu
  41468608.23.03Cal de SportCalul GERTRUDAŢara: România; judeţul: Călăraşi; -20023.000OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administrare mobil1994iapă mamăMc/59 J/00065EACA6
  Herghelia Jegălia
  51470448.23.11SemigreuCalul INDIANŢara: România; judeţul: Călăraşi; -20022.800OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administraremobil1997armăsar pepinierZ 2/D/ 642019820044211Herghelia Ruşeţu
  61483698.23.08Nonius
  NONIUS 31-25Ţara: România; judeţul: Timiş; -;20038.000OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2000armăsar de montă publicăN 31/25 I/00065DD688Herghelia Izvin
  71517248.23.13TrăpaşArmăsar montă publică RA-7 LasloŢara: România; judeţul: Buzău; -;20046.800OUG nr. 139/2002; OUG nr. 1/2017
  în administrare mobil2001armăsar de montă publicăR - RA 7/000658DF05Herghelia Ruşeţu

  81566358.23.08NoniusNONIUS XXVII-52/000658E4D4Ţara: România; judeţul: Arad; -;20057.600HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar de montă publicăN 27/52 I/000658E4D4D.A. Arad
  91566478.23.04Furioso North StarFURIOSO LXVII-18/00065ECE44Ţara: România; judeţul: Arad; -;20077.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar de montă publicăF 67/18 J/ 00065ECE44D.A. Arad
  10156834
  8.23.07Lipiţan885 Siglavy Capriola XXII -8/SC22-8FŢara: România; judeţul: Braşov-;200710.300HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2004iapă mamă SC22/8F/ 00065DD712Herghelia Sâmbăta de Jos
  111569388.23.11SemigreuInelus/ Us-3RŢara: România; judeţul: Buzău; -;2009
  9.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2006armăsar de montă publicăUs3/R/000658B517Herghelia Ruşeţu
  121569408.23.11SemigreuLiber/Ep-9 RŢara: România; judeţul: Buzău; -;20099.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2006
  armăsar de montă publicăEp-9 R/ 642019820225719Herghelia Ruşeţu
  131569488.23.10Pur Sânge EnglezDebora/47C-CzŢara: România; judeţul: Buzău; -;201010.300HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2005iapă mamă47C-Ck/ 000658D90FHerghelia Cislău
  14157046
  8.23.13TrăpaşBravo/St-13Ţara: România; judeţul: Brăila200810.000HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2003armăsar de montă publicăD/Sf-13/ 000658B8DED.A. Râmnicelu
  151570868.23.11SemigreuOrtac, O/1J/ 000658DDF9Ţara: România; judeţul: Arad; -;2010
  9.400HG nr. 127/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2006armăsar de montă publică O/1J/000658DDF9D.A. Arad
  161572028.23.09Pur Sânge Arab Cygaj 48/Cj 48MŢara: România; judeţul: Constanţa; -;20099.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2005
  iapă mamă48M/Cy/ 642019820552332Herghelia Mangalia
  171572888.23.04Furioso North StarFurioso LXVIII-5/F18- 5SŢara: România; judeţul: Olt -;20089.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2005iapă mamăF68- 5S/ 000658E655Herghelia Slatina
  18157335
  8.23.03Cal de SportPintecut/ Tv 32J/ 00065EB827Ţara: România; judeţul: Mureş -;200610.800HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2003armăsar de montă publicăTv 32J/ 00065EB827D.A. Târgu Mureş
  191574108.23.13TrăpaşRever/Pt-19DŢara: România; judeţul: Neamţ -;20078.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2002armăsar de montă publică D/Pt19/ 000658EB440D.A. Dumbrava

  0123456789
  101112131415
  201574788.23.12Shagya ArabEL SBAA XV-8/ES15-8RŢara: România; judeţul: Suceava -;20057.800HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2002armăsar de montă publicăES15/8R/ 000658C7AF
  Herghelia Rădăuţi
  211575468.23.12Shagya ArabDahoman XXXIX-82/D39-82RŢara: România; judeţul: Suceava20109.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2005iapă mamăD39-82R/ 642019820549612Herghelia Rădăuţi
  221575998.23.10Pur Sânge Englez
  MOISE/Dn-14Ţara: România; judeţul: Timiş -;20058.000HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2000armăsar de montă publică14 I/Dn Herghelia Izvin
  231576478.23.08ArdenezVara/M-1IŢara: România; judeţul: Timiş -;20108.900HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017
  în administrare mobil2006iapă mamăM-1I/ 642019820226891Herghelia Izvin
  241577228.23.08NoniusNONIUS 35-22 (N35/22I)Ţara: România; judeţul: Arad -;201110.000HG nr. 803/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2008armăsar de montă publicăN35/22I/
  642019820428186
  D.A. Arad
  251577408.23.11SemigreuLICURICI (O-9J)Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;20119.400HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2008armăsar pepinierO/9J/ 642019820017435Herghelia Ruşeţu
  261578008.23.07
  LipiţanConversano XXXV-10 ( C35/10F)Ţara: România; judeţul: Braşov -;201110.800HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2008armăsar de montă publicăC35/10F/642019820199625Herghelia Sâmbăta de Jos
  271580258.23.11SemigreuAdi/Ep17/R/ 6420198202024172Ţara: România; judeţul: Buzău; -;2011
  9.400HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2008armăsar de montă publicăEp17/R/ 6420198202024172Herghelia Ruşeţu
  281580488.23.12Shagya ArabGazal XVIII-11 (G18/11R)Ţara: România; judeţul: Suceava201110.000HG nr. 803/2012; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2008armăsar pepinierG18/11R/00065D8818Herghelia Rădăuţi
  291580538.23.05GidranGidran XLII-39/G42/39TŢara: România; judeţul: Buzău; -;201110.300HG nr. 803/2012; HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2008armăsar pepinierG42/37T/ 00065E6584Herghelia Cislău
  30159136
  8.23.11SemigreuIordana ( Ep25/R)Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu -;20128.900HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administraremobil2009iapă mamăEp25/R/642019820225514Herghelia Ruşeţu
  311591628.23.03Cal de SportZenia (Cv/11J)Ţara: România; judeţul: Călăraşi -2012
  9.400HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2009iapă mamăCv/11J/642019820046063Herghelia Jegălia
  321592008.23.12Shagya ArabKoheilan XLII-9 (K42/9R)Ţara: România; judeţul: Suceava201210.000HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2009
  armăsar de montă publicăK42/9R/642019820326444Herghelia Rădăuţi
  331592128.23.04Furioso North StarFurioso LXX-1 (F70/1S)Ţara: România; judeţul: Olt -;20129.400HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2009iapă mamăF70/1S/642019820448209Herghelia Slatina

  341592178.23.04Furioso North Star559 Furioso LXV-41/ F65/41S/ 642019820449435Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ; Slatina; str. Recea nr. 24;201210.300HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administraremobil2008iapă mamăF65/41S/ 642019820449435Herghelia Slatina
  351592758.23.07LipiţanSiglavy Capriola XXII-33/(SC22/33F)
  Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Voila -; nr. -; satul Sâmbăta de Jos;201210.000HG nr. 598/2013; OUG nr. 1/2017în administraremobil2009armăsar de montă publicăSC22/33F/ 6420198201514262Herghelia Sâmbăta de Jos
  361595008.23.04Furioso North StarFurioso LXIX-4 (F69-4S)/ 64201982044532Ţara: România; judeţul: Olt -;20139.400HG nr. 240/2014; OUG nr. 1/2017în administrare
  mobil2009iapă mamă(F69-4S)/ 64201982044532Herghelia Slatina
  371603578.23.05GidranGidran XLII-41 (G42-41T)/ 642019820009148Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Tuluceşti -; nr. -;201310.000HG nr. 1.098/2014; OUG nr. 1/2017în administraremobil2010armăsar de montă publică(G42-41T)/ 642019820009148Herghelia Tuluceşti
  381606788.23.04Furioso North StarFurioso LXX-10 (F70-10S)/ 642019820624823Ţara: România; judeţul: Olt -;20149.400HG nr. 543/2015; OUG nr. 1/2017în administrare mobil2010iapă mamă(F70-10S)/ 642019820624823Herghelia Ruşeţu
  Anexa nr. 5DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor la care se modifică caracteristicile tehnicesi care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerul Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a dispariţiei
  Nr. crt.Administratorul bunurilorNr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea (rasa)Denumirea bunurilorAdresaAnul dobândirii/ Anul dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăTipul bunuluiElemente-cadru de descriere tehnică
  Baza legalăÎn administrare/concesionare
  Anul naşteriiSexulDangale/MicrocipLocaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)
  01234567891011121314
  15
  1Ministerul Apelor şi Pădurilor/ Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. 15901201568958.23.10Pur Sânge EnglezAlunel/11C-BaŢara: România; judeţul: Buzău;20067.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar de montă publică11C-Ba/ 00065EC371H. Cislău
  21568968.23.10
  Pur Sânge EnglezTimis/31C-CkŢara: România; judeţul: Buzău;20067.400HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar de montă publică31C-Ck/ 00065EA946H. Cislău
  31568988.23.10Pur Sânge EnglezPhedrus/27C-CkŢara: România; judeţul: Buzău;20067.400
  HG nr. 127/2012; OUG nr. 1/2017în administraremobil2002armăsar de montă publică27C-Ck/ 00065D7FFBH. Cislău
  ----