Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 37 din 28 februarie 2019pentru aprobarea Procedurii privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 151 alin. (2), (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. (c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Operatorii economici din sectorul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 28 februarie 2019.Nr. 37.ANEXĂ
  Deschideți PROCEDURAprivind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorulgazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorialăşi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite