Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.750 din 28 februarie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale şi pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  Având în vedere dispoziţiile:– art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 247 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1023 din 20 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 9^1 va avea următorul cuprins:Articolul 9^1Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au obligaţia transmiterii raportărilor prin formularul S1001, în termenele prevăzute de Calendarul financiar pe care îl întocmesc anual conform reglementărilor legale în vigoare, îl publică pe site-ul propriu şi îl transmit Autorităţii de Supraveghe Financiară şi operatorului de piaţă/de sistem.2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:Articolul 10Nerespectarea prevederilor art. 4-9^1 se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  Articolul IIÎn anul 2019, entităţile menţionate la art. 9^1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 transmit raportările cu date preliminate pentru exerciţiul financiar al anului 2018, până la termenele stabilite conform modificărilor aduse prin prezentul ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 februarie 2019.Nr. 1.750.-----