Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.525/67/73/2019pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 1.525 din 20 decembrie 2018
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 67 din 18 ianuarie 2019
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR Nr. 73 din 31 ianuarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. 228.428 din 20 decembrie 2018, întocmit de Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin personalul împuternicit de ministrul sănătăţii, din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Verificarea şi controlul respectării prevederilor prezentului ordin se fac de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi de către personalul împuternicit de ministrul sănătăţii, din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de atribuţiile specifice.Articolul 3(1) Comercializarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, care nu corespund prevederilor prezentelor norme, dar care sunt conforme cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, cu modificările ulterioare, îmbuteliate, etichetate şi aflate pe stoc la producători, distribuitori şi comercianţi înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, este permisă până la epuizarea stocului.(2)
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1307/185/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 28 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  (3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  Marius Pîrvu
  ANEXĂ Deschideți NORMEde aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliuluiprivind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geograficeale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului