Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 119 din 27 februarie 2019pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.Articolul 3Încadrarea personalului Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Alexandru Petrescu
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 119.Anexa nr. 1 Deschideți NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii CentralizateAnexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018)Numărul maxim de posturi: 43 de posturi (exclusiv demnitarul) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate