Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 537 din 20 februarie 2019privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 974/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, în temeiul prevederilor:– art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 974/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2018, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători.
  3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:NORME METODOLOGICEde calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor, interimar,
  Dragoş Virgil Titea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 februarie 2019.Nr. 537.----