Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 77 din 28 februarie 2019privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 26-27 februarie 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 654 din 28 februarie 2019;– dispoziţiile art. 2 lit. e) şi h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) şi art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare;– 
  prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.ARTICOL UNICSe dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 26-27 februarie 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,Vasile CepoiBucureşti, 28 februarie 2019.Nr. 77.ANEXĂLISTAunităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 26-27 februarie 2019

  Nr. crt.Denumirea unităţii sanitare cu paturiJudeţulCodul de înregistrare fiscalăHotărârea Colegiului director pentru aprobarea raportului de acreditare Ordinul de încadrare în categoria de acreditareCategoria de acreditareSituaţia criteriilor şi condiţiilor cumulative utilizate pentru încadrarea în categoria de acreditarePerioada de încadrare în categoria de acreditareCategoria la momentul evaluării, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă
  Punctaj total (%)Indicatori punctaţi cu (-10) (%)Plan de conformare la autorizaţia sanitară de funcţionareNumăr de standarde îndeplinite sub 51%
  1SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. NICOLAE RUŞDEA“Maramureş36271454/19.02.2019
  64/26.02.2019a III-a acreditat cu rezerve96.551.78DA/24 luni026.02.2019 - 25.02.2024V
  2Societatea GENESYS MEDICAL CLINIC - S.R.L.Arad253495894/19.02.201965/26.02.2019a V-a81.004.71NU2maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare
  IV
  3Societatea NUTRILIFE - S.R.L.Bucureşti215974924/19.02.201966/26.02.2019a V-a74.5011.11NU2maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditareNeclasificat
  4Societatea SANADOR - S.R.L.Bucureşti125300004/19.02.201967/26.02.2019
  a V-a80.134.63NU3maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditareIII
  5Societatea DARIUS MEDICAL CENTER - S.R.L.Prahova257610404/19.02.201969/27.02.2019a V-a67.715.43NU3maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditareV
  LEGENDĂ:
  Criteriul sau condiţia care a condus la încadrarea în categoria de acreditare
  ----