Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 34 din 31 ianuarie 2019privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică
EMITENT
 • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  Având în vedere prevederile:– art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007;– art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007;– 
  art. 7 alin. (1) lit. i) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.067/2007;
  – art. 22 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 lit. B pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 908/2017*) privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică.*) Ordinul preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 908/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
  Dorin Sandu Voicu
  Bucureşti, 31 ianuarie 2019.Nr. 34.ANEXĂ Deschideți GHIDpentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Specialea avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemuluinaţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică