Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.208 din 26 februarie 2019pentru aprobarea tarifului/zi/participant pentru programele de perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2019
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 765 din 22.02.2019, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 28.799/26.02.2019, prin care se solicită aprobarea tarifului/zi/participant pentru programele de perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2019 şi Referatul de aprobare al Institutului Naţional de Administraţie nr. 724 din 20.02.2019,văzând Hotărârea nr. 7 din 18.02.2019 a Consiliului de Coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, prin care s-a avizat tariful/zi/participant pentru programele de perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2019,ţinând cont de dispoziţiile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se aprobă tariful de minimum 110 lei/zi/participant pentru programele de perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2019.Articolul 2Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie.Articolul 3Institutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 26 februarie 2019.Nr. 1.208.-----