Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 1 din 19 februarie 2019pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc
EMITENT
 • FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  În temeiul art. 14,art. 15 alin. (2) şi (5), art. 20,art. 115 alin. (2),art. 117 şi art. 118 alin. (2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare,având în vedere prevederile art. 98 alin. (2) lit. w) şi ale art. 129 din Legea nr. 311/2015,Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.Articolul IRegulamentul Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 16 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:La anexa nr. 3 „Descrierea metodei pentru calculul contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit“, tabelul prevăzut la pct. 4 „Indicatorii de risc“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Indicator
  1. Capital
  1.1. Rata efectului de levier
  1.2. Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (CET1)
  2. Lichiditate şi finanţare
  2.1. Raportul credite/depozite
  2.2. Indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR)
  3. Calitatea activelor
  3.1. Rata creditelor şi avansurilor neperformante
  3.2. Gradul de acoperire cu ajustări pentru pierderi aşteptate a creditelor şi avansurilor neperformante
  4. Modelul de afaceri şi managementul
  4.1. Active ponderate la risc/total active
  4.2. Rata rentabilităţii activelor (RoA)
  5. Pierderi potenţiale pentru DGS
  5.1. Active negrevate de sarcini/depozite acoperite
  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Consiliului de supraveghere al Fondului de garantare a depozitelor bancare,
  Lucian Croitoru
  Bucureşti, 19 februarie 2019.Nr. 1.-----