Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 ianuarie 2019pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Normele privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Se aprobă Normele privind educaţia şi formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 3Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi întră în vigoare de la data publicării.
  Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 11 ianuarie 2019.Nr. 1.Anexa nr. 1 Deschideți NORMEprivind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practicăAnexa nr. 2 Deschideți NORMEprivind educaţia şi formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practicăAnexa nr. 3 Deschideți NORMEprivind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică