Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.207 din 22 februarie 2019privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  În temeiul prevederilor:– art. 33 alin. (2), art. 64 alin. (2) şi art. 65 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.411/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;– 
  Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;
  – Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a-a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral;– Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a;– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Pentru clasele a XII-a şi a XIII-a din învăţământul liceal - filiera tehnologică, ale căror planuri-cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii, a numărului total de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învăţământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele şi modulele din ariile curriculare corelat cu structura anului şcolar 2019-2020, astfel:a) pentru clasa a XII-a învăţământ zi:– 28 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;
  – 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;
  b) pentru clasa a XIII-a învăţământ seral:– 28 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;– 5 săptămâni de stagii de pregătire practică.
  Articolul 2
  Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, învăţământ de zi, cu excepţia claselor enumerate la art. 1, şi pentru clasele din învăţământul profesional, ale căror planuri-cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mare de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii, a numărului total de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învăţământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele şi modulele din ariile curriculare corelat cu structura anului şcolar 2019-2020, astfel:a) pentru clasa a IX-a liceu-filiera tehnologică:– 34 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;– 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;b) pentru clasa a X-a liceu-filiera tehnologică:– 34 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;– 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;c)
  pentru clasa a XI-a liceu-filiera tehnologică, profil Tehnic şi Resurse naturale şi protecţia mediului:– 32 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;– 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;
  d) pentru clasa a XI-a liceu-filiera tehnologică, profil Servicii:– 33 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;– 4 săptămâni de stagii de pregătire practică;e) pentru clasa a IX-a învăţământ profesional:– 32 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică săptămânală;
  – 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;
  f) pentru clasa a X-a învăţământ profesional:– 28 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;– 9 săptămâni de stagii de pregătire practică;g) pentru clasa a XI-a învăţământ profesional:– 27 de săptămâni de pregătire teoretică şi pregătire practică;– 
  10 săptămâni de stagii de pregătire practică.
  Articolul 3Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, forma de învăţământ seral, cu excepţia claselor a XIII-a, se aplică planurile-cadru de învăţământ în vigoare.Articolul 4Pentru învăţământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
  Articolul 5Stagiile de pregătire practică în învăţământul profesional şi tehnic pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor.Articolul 6Pentru învăţământul postliceal, şcoală postliceală şi şcoală de maiştri, se respectă durata cursurilor stabilite prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.Articolul 7Pentru domeniile/calificările dobândite prin învăţământul liceal - filiera tehnologică şi prin învăţământul profesional, la care modulele/disciplinele se desfăşoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului şcolar, se reduce proporţional numărul de ore al fiecărui/fiecărei modul/ discipline corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului şcolar 2019-2020, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.Articolul 8Pentru domeniile/calificările dobândite prin învăţământul liceal tehnologic la care modulele nu se desfăşoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului şcolar, numărul de ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului şcolar 2019-2020, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi este menţionat în anexa nr. 1. Articolul 9Pentru domeniile/calificările dobândite prin învăţământul profesional la care modulele nu se desfăşoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului şcolar, numărul de ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului şcolar 2019-2020, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, şi este menţionat în anexa nr. 2. Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 11Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 22 februarie 2019.Nr. 3.207.ANEXE nr. 1-2 Deschideți ANEXEprivind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământulprofesional, liceal-filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2019-2020