Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 8 din 22 februarie 2019privind aprobarea siglei şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru personalul angajat al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
EMITENT
 • AUTORITATEA COMPETENTĂ DE REGLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR PETROLIERE OFFSHORE LA MAREA NEAGRĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (14) din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) şi (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 688/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră;preşedintele Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă sigla Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă modelul legitimaţiei de serviciu pentru personalul angajat al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.Articolul 4(1) Legitimaţiile de serviciu sunt nominale.
  (2) Numerotarea legitimaţiilor de serviciu se va efectua de consilierul de resurse umane din cadrul Compartimentului juridic/resurse umane.(3) Legitimaţiile vor fi semnate de către preşedintele Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.(4) Distribuirea legitimaţiilor de serviciu se va efectua de consilierul de resurse umane din cadrul Compartimentului juridic/resurse umane.(5) Eliberarea legitimaţiilor de serviciu se realizează de către Compartimentul juridic/resurse umane, pe baza unei evidenţe nominale în care se vor menţiona numărul legitimaţiei de serviciu, numele şi prenumele, codul numeric personal, funcţia titularului legitimaţiei, data eliberării, data anulării şi semnătura.(6) Legitimaţiile vor fi vizate pentru validitate semestrial de către consilierul de resurse umane din cadrul Compartimentului juridic/resurse umane.
  Articolul 5
  Emiterea legitimaţiilor de serviciu şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin se fac de către consilierul de resurse umane din cadrul Compartimentului juridic/resurse umane al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră.
  Articolul 6Pierderea sau furtul legitimaţiei se publică în presă şi se anunţă la Compartimentul juridic/resurse umane în termen de 48 de ore.Articolul 7La data încetării activităţii, titularul legitimaţiei va depune legitimaţia la Compartimentul juridic/resurse umane în termen de maximum 3 zile, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa prevăzută la art. 4 alin (5).Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedinte Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră,
  Constantin Gheorghe
  Bucureşti, 22 februarie 2019.Nr. 8.Anexa nr. 1SIGLAAutorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră- model color -
  Anexa nr. 2LEGITIMAŢIE DE SERVICIUpentru personalul Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea NeagrăA. Coperta exterioară
  B. Pag. 1 şi 2 interioare
  C. Pag. 3 şi 4 interioare
  Pag. 3 interioară - verso la pag. 2Pag. 4 interioară - lipită de copertă
  -----