Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 114 din 27 februarie 2019privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării, a imobilelor cu nr. MFP 104.261 şi nr. MFP 121.128, aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 114.ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne,a cărui valoare de inventar se modifică, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii şi reevaluării

  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată (lei)
  104.2618.19.0147-93Localitatea Saturn, judeţul ConstanţaMinisterul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 426706017.219.007,31
  121.1288.19.0147-105Localitatea Neptun, judeţul ConstanţaMinisterul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată (CUI) 42670602.587.295,38
  -----