Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 732 din 19 februarie 2019privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Hoghiz - sectoarele cadastrale nr. 33, 34, 35;
  b) unitatea administrativ-teritorială Homorod - sectoarele cadastrale nr. 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 61, 68, 69, 70;c) unitatea administrativ-teritorială Şercaia - sectorul cadastral nr. 10;d) unitatea administrativ-teritorială Ticuş - sectorul cadastral nr. 1.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4*) la prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 3Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 19 februarie 2019.Nr. 732.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  -----