Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 731 din 19 februarie 2019privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Drăgoeşti - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 13, 19, 20, 21 şi 22;
  b) unitatea administrativ-teritorială Griviţa - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 4;c) unitatea administrativ-teritorială Manasia - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 13, 14, 15, 17 şi 18;d) unitatea administrativ-teritorială Sineşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 7, 14 şi 15;e) unitatea administrativ-teritorială Sudiţi - sectoarele cadastrale nr. 2, 6 şi 8.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 19 februarie 2019.
  Nr. 731.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  -----