Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 113 din 27 februarie 2019privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 113.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritorialeale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale căror valori de inventar se actualizează
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumireaAdresaPersoana juridică care administrează imobilul (CIF)Valoarea de inventar actualizată (în lei)
  34.6818.19.0148-33Judeţul BuzăuMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu“ al Judeţului Buzău CUI 42340124.226.417,79
  101.8878.19.0148-34Judeţul BuzăuMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu“ al Judeţului Buzău CUI 42340122.167.390,90
  102.3168.19.0148-204Judeţul TeleormanMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Alexandru Dimitrie Ghica“ al judeţului Teleorman CUI 45678741.034.812,20
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilul (CUI)Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului (în lei)
  34.681 (parţial)8.19.0148-33Judeţul BuzăuMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu“ al Judeţului Buzău CUI 42340121 construcţie Pavilion 48-33-11 „Padoc porci“ S_c = 13 mp, C.F. 57126-C93.091,50
  101.887 (parţial)8.19.0148-34Judeţul BuzăuMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu“ al Judeţului Buzău CUI 42340122 construcţii Pavilion 48-34-03 „Padoc porci“ S_c = 91 mp, CF nr. 31720-C4 Pavilion 43-34-06 „Maternitate porci“ S_c =12 mp, CF nr. 31720-C613.873,1
  102.316 (parţial)8.19.0148-204Judeţul TeleormanMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Alexandru Dimitrie Ghica“ al Judeţului Teleorman CUI 45678741 construcţie Pavilion 48-204-01 „Padoc animale“ S_c = 231 mp, CF nr. 20400-C147.585,55
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!