Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 107 din 20 februarie 2019privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019

  Având în vedere:– prevederile art. 5 şi ale art. 5^1 alin. (3) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 77 raportat la art. 11, art. 12 alin. (3), art. 64 şi 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – 
  prevederile art. 2 lit. a), art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Referatul Direcţiei juridice şi resurse umane nr. 169 din 19.02.2019,
  în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin. Articolul 1Se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2015, cu completările ulterioare.Articolul 2Se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 212/2016 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 25 august 2016.
  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Pavel-Cristian Balaj
  Bucureşti, 20 februarie 2019.Nr. 107.-----