Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 117 din 27 februarie 2019pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICDupă punctul 21 din Lista proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 6 iunie 2018, cu completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins: 22. Linia ferată de mare viteză Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi-Suceava-Siret (Vicşani)Linia ferată de mare viteză Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi-Suceava-Siret (Vicşani) asigură reducerea timpului de legătură dintre capitală şi principalele oraşe/poli de dezvoltare de pe traseu, precum Ploieşti, Buzău, Focşani, Bacău, Paşcani, Iaşi, Suceava etc.
  Realizarea liniei ferate de mare viteză, pe un singur fir, paralel cu firele de cale ferată existente, în lungime de aproximativ 505 km (Ploieşti-Siret circa 430 km şi Paşcani-Iaşi circa 75 km), va conduce la atragerea unui număr însemnat de călători de la transporturile aeriene şi rutiere către transportul feroviar, la atragerea turiştilor, a tinerilor cu înaltă calificare dornici de a lucra în centrele universitare/de cercetare/industriale care există/se vor dezvolta pe traseu, dar şi a investitorilor străini, prin crearea unor sectoare industriale specializate.Asigurarea, în cadrul proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv cu dotarea de material rulant modern, de ultimă generaţie, va atrage după sine sporirea calităţii serviciilor şi a siguranţei călătorilor şi a mărfurilor în transportul feroviar, concomitent cu reducerea consumului de energie electrică, dar şi crearea de noi locuri de muncă.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 117.-----