Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 18 din 26 februarie 2019privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere:– art. 5 alin. (2),art. 6 alin. (3),art. 32 şi 32^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3,4,5, 7, 8, art. 15 alin. (1) şi art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;– 
  art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;
  – prevederile Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 7/2019 privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019,
  luând în considerare Procesul-verbal nr. 856 din 26.02.2019 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Ciprian Teodor Mihăilescu
  Bucureşti, 26 februarie 2019.Nr. 18.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTpentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină carevor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizatăîn data de 13 aprilie 2019