Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 7 din 22 februarie 2019privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere:– art. 5 alin. (1) şi (2),art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (1),art. 3,art. 4,art. 5 şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;– 
  Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019,
  – Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă organizarea şi convocarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România („Conferinţa Camerei“) la data de 13 aprilie 2019, ora 8,30, în Bucureşti, strada Barbu Văcărescu nr. 164A, la Hotel CARO.Articolul 2Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România prevăzute la art. 1 următoarelor puncte:1. Prezentarea şi dezbaterea următoarelor materiale:a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2018;
  b) situaţiile financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 2018;c) raportul Comisiei de auditori statutari ai Camerei asupra situaţiilor financiare ale Camerei încheiate la 31 decembrie 2018;d) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018;e) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;f) programul de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 2019.2. Aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 20183. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei la data de 31 decembrie 20184. Aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 20185. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 20196. Aprobarea programului de activitate al Consiliului Camerei pentru anul 20197. Aprobarea Hotărârii Conferinţei Camerei privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018
  8. Organizarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină şi desemnarea membrilor Comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea Comisiei de disciplină, din rândul auditorilor financiari, prezenţi la Conferinţă9. Diverse
  Articolul 3În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate de către Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, convocată conform art. 1, se aprobă a doua convocare la data de 13 aprilie 2019, ora 9,30, la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de zi.Articolul 4Aparatul executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.Articolul 5
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Ciprian Teodor Mihăilescu
  Bucureşti, 22 februarie 2019.Nr. 7.----