Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017Data intrării în vigoare 01-07-2017
    Formă consolidată valabilă la data 18-03-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-03-2019 până la data de 18-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017, la data de 18 Martie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018; LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018; LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018; RECTIFICAREA nr. 79 din 28 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018; LEGEA nr. 234 din 4 octombrie 2018; LEGEA nr. 287 din 29 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Dispoziţii comuneArticolul 1Obiectul de reglementare(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.(2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;