Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 245 din 31 martie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017Data intrării în vigoare 01-04-2017
  Formă consolidată valabilă la data 13-03-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-03-2019 până la data de 22-07-2019

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 245 din 31 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 224 din 31 martie 2017, la data de 13 Martie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 352 din 12 mai 2017; ORDINUL nr. 487 din 27 iunie 2017; ORDINUL nr. 775 din 4 iulie 2017; ORDINUL nr. 846 din 3 august 2017; ORDINUL nr. 855 din 8 august 2017; ORDINUL nr. 943 din 14 septembrie 2017; ORDINUL nr. 960 din 25 septembrie 2017; ORDINUL nr. 1.039 din 25 octombrie 2017; ORDINUL nr. 1.221 din 27 noiembrie 2017; ORDINUL nr. 1.278 din 15 decembrie 2017; ORDINUL nr. 1.307 din 29 decembrie 2017; ORDINUL nr. 34 din 11 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 390 din 22 februarie 2018; ORDINUL nr. 932 din 17 mai 2018; ORDINUL nr. 1.177 din 25 iulie 2018; ORDINUL nr. 1.296 din 13 septembrie 2018; ORDINUL nr. 1.328 din 27 septembrie 2018; ORDINUL nr. 1.340 din 1 octombrie 2018; ORDINUL nr. 1.381 din 15 octombrie 2018; ORDINUL nr. 1.395 din 22 octombrie 2018; ORDINUL nr. 1.470 din 8 noiembrie 2018; ORDINUL nr. 1.545 din 27 noiembrie 2018; ORDINUL nr. 1.547 din 29 noiembrie 2018; ORDINUL nr. 1.488 din 22 noiembrie 2018; ORDINUL nr. 1.590 din 14 decembrie 2018; ORDINUL nr. 1.608 din 27 decembrie 2018; ORDINUL nr. 194 din 30 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 252 din 27 februarie 2019; ORDINUL nr. 263 din 11 martie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.590 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1087 din 21 decembrie 2018, termenul de aplicare a prevederilor prezentului ordin se prelungeşte până la data de 31 martie 2019.
  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 458 din 31.03.2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.