Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018privind internshipul
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018Data intrării în vigoare 18-08-2018
  Formă consolidată valabilă la data 08-03-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-03-2019 până la data de 12-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 176 din 17 iulie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 626 din 19 iulie 2018, la data de 08 Martie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul:a) dezvoltării abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship;b) desfăşurării unor activităţi şi familiarizarea cu cerinţele organizaţiei-gazdă;c) cunoaşterii de către interni a specificului activităţii organizaţiei-gazdă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acesteia;d)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!