Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (**republicată**)privind organizarea judiciară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005Data intrării în vigoare 13-09-2005
  Formă consolidată valabilă la data 07-03-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-03-2019 până la data de 17-06-2019

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*)(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.827 din 13-09-2005

  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 304 din 28 iunie 2004 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005, la data de 07 Martie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către : LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006***); DECIZIA nr. 345 din 18 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 27 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 148 din 5 iulie 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; LEGEA nr. 300 din 23 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 666 din 4 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013; LEGEA nr. 296 din 14 noiembrie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; LEGEA nr. 58 din 11 aprilie 2016; HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016; DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 10 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  **) Republicată în temeiul art. XIV al titlului XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dându-se textelor o noua numerotare.
  Legea nr. 304/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 9 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 11 aprilie 2005.
  Notă CTCE ***) Conform art. VII din LEGEA nr. 17 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2006, prezenta lege intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii speciale de salarizare, prevăzută la art. 60 alin. (4), cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 11 şi 35, care intra în vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006 au fost stabilite măsuri privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei.Conform pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, care modifică art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005:În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în orice alte acte normative care cuprind referiri la Parchetul Naţional Anticorupţie, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:a) Parchetul Naţional Anticorupţie cu Direcţia Naţională Anticorupţie;b) procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie cu procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;c) procurorul general adjunct al Parchetului Naţional Anticorupţie cu procurorul şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;d) consilierul procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie cu consilierul procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Înlocuirea acestor denumiri s-a realizat direct în textul formei actualizate.