Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 28 august 2003privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2003Data intrării în vigoare 10-09-2003
    Formă consolidată valabilă la data 24-12-2004Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-12-2004 până la data de 24-05-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.025 din 28 august 2003, publicate în Monitorul Oficial nr. 645 din 10 septembrie 2003, la data de 24 Decembrie 2004 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 2.280 din 9 decembrie 2004.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) locuri de muncă în condiţii speciale reprezintă acele locuri de muncă unde există factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de muncă şi a condiţiilor de realizare a acesteia, conduc în timp la reducerea prematură a capacităţii de muncă, îmbolnăviri profesionale şi la comportamente riscante în activitate cu urmări grave asupra securităţii şi sănătăţii angajaţilor şi/sau a altor persoane;b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale sunt angajaţii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);c) expertiza tehnică a locurilor de muncă în vederea încadrării acestora în condiţii speciale reprezintă identificarea factorilor de risc existenţi la locul de muncă, care nu pot fi înlăturați;d) expertiza medicală în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale reprezintă procesul de evaluare, în baza datelor medicale, a efectelor riscurilor care nu pot fi inlaturate, asupra capacităţii de muncă şi stării de sănătate a angajaţilor.