Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 206 din 28 februarie 2019privind aprobarea valorii schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată şi nedecontată în anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 279.291 din 27.02.2019 şi Adresa Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene nr. 261.453/2019,în temeiul prevederilor art. 8^1 şi 8^2 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Valoarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantitatea de lână comercializată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate, în perioada de cerere prevăzută la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi nedecontată în anul 2018, este de 126.960 lei.
  Articolul 2Ajutorul de minimis a cărui valoare este prevăzută la art. 1 se asigură, în condiţiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pe anul 2019, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 28 februarie 2019.Nr. 206.----