Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 204 din 28 februarie 2019pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comana - SPP 1 TMB şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Hotarele din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestor organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 301.475/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comana - SPP 1 TMB şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Hotarele din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestor organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 28 februarie 2019.Nr. 204.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comana - SPP 1 TMBşi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Hotarele din judeţul Giurgiu
  Nr.
  crt.
  Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresa imobiluluiValoarea de inventar (lei)
  11.8.12. INVPPS-6499959-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comana - SPP 1 TMB Sediul: comuna Comana, judeţul Giurgiu (în incinta Societăţii Comerciale Agro Măriuca - S.R.L.) Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 610/09.11.2018 CIF 40160612Staţia SPP1 Mihai BravuClădire staţie de pompare SPP1 Mihai Bravu Suprafaţa construită = 170 mp Suprafaţa desfăşurată = 230 mp Regim de înălţime - parterUAT Mihai Bravu, judeţ Giurgiu1.964,03
  9/INVPPS-6499955-2016Teren SPP1 Mihai BravuSuprafaţă = 800 mp
  UAT Mihai Bravu, judeţ Giurgiu400,00
  1.8.15. INVPPS-6499957-2016 INVPPS-26447550-2018 INVPPS-26447548-2018Reţea interioară SPP1 Mihai BravuReţea SPP1 Mihai Bravu Conducte principale: 14.020 m Conducte secundare: 1.483 m Antene: 25.266 mUAT Mihai Bravu, judeţ Giurgiu UAT Băneasa, judeţ Giurgiu UAT Comana, judeţ Giurgiu5,36
  5,36
  42,87
  21.8.15. INVPPS-6499987-2016 INVPPS-26447570-2018 INVPPS-26447568-2018 INVPPS-6499989-2016 INVPPS-6499991-2016Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Hotarele Sediul: comuna Hotarele, judeţul Giurgiu (în incinta Societăţii Comerciale Del Aro Delmica - S.R.L.) Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 611/29.11.2018 CIF 40248324Reţea conducte îngropate SAM VIII Reţea conducte îngropate SAM IX Reţea conducte îngropate SAM XReţea conducte SAM VIII Lungime = 13.007 m Reţea conducte SAM IX Lungime = 5.544 m Reţea conducte SAM X Lungime = 17.150 mUAT Greaca, judeţ Giurgiu UAT Isvoarele, judeţ Giurgiu UAT Hotarele, judeţ Giurgiu UAT Hotarele, judeţ Giurgiu UAT Hotarele, judeţ Giurgiu15,92 7,96 7,96 11,82 39,15
  -----