Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 109 din 27 februarie 2019pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAlineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 28 martie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Sediul ANES este în municipiul Bucureşti, intrarea Camil Petrescu nr. 5, sectorul 1.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 109.-----