Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 102 din 27 februarie 2019privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 1 martie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, alegătorului care îşi exercită dreptul de vot pe baza cărţii de identitate sau a cărţii electronice de identitate i se aplică pe acestea, după exercitarea dreptului de vot, un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT“ şi data scrutinului. Timbrul autocolant se aplică pe versoul cărţii de identitate, respectiv al cărţii electronice de identitate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, după caz, de către membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de acesta.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător alegătorului din Uniunea Europeană care îşi exercită dreptul de vot în baza unui document de identitate plastifiat sau din plastic.(3) Modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, cartea electronică de identitate sau pe documentul de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa.
  Articolul 2(1) Timbrele autocolante se predau prefecţilor, pe bază de proces-verbal, cu cel puţin 7 zile înainte de ziua de referinţă.(2) Timbrele autocolante pentru secţiile de votare organizate în străinătate se predau Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, cu cel puţin 7 zile înainte de ziua de referinţă.
  (3) Preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, predă, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante secţiilor de votare din străinătate, cu cel puţin 2 zile înainte de ziua de referinţă.(4) Prefecţii, împreună cu primarii, predau, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor.(5) După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare predau primarilor timbrele autocolante neutilizate. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau timbrele autocolante neutilizate şefilor reprezentanţelor diplomatice.
  Articolul 3Timbrele autocolante au acelaşi format şi se imprimă cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori de cărţi de identitate şi al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 102.ANEXĂMODELUL*)timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019*) Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.
  NOTĂ:Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat P.E.“ şi „26 mai 2019“ are o latură de 20 mm.
  -----